Accigo verksamhetssystem<br> – mätbara förbättringar i lugn och ro.

Accigo verksamhetssystem
– mätbara förbättringar i lugn och ro.

Tydlig verksamhetsnytta är ett självklart mål i vårt kundpartnerskap. Vägen till IT-baserade verksamhetsstöd ska vara trygg och bekväm. Ansvar och kunskap om din verksamhet är därför lika viktigt som fulländade IT-lösningar. Den företagsfilosofi som bildar grunden till vårt affärskoncept – Harmoni satt i system™  – särskiljer oss på marknaden i allt från förhållningssätt till metoder. Välkommen till vår hemsida och våra lösningar inom verksamhetssystem. Nedan ser du våra olika expertområden och tips på hur man lyckas med IT-projekt.

Teamet bakom oss

Nöjda kunder

Norrenergi

– ”Jag kände knappt övergången till det nya systemet, det gick förvånansvärt smidigt.” Det befintliga systemet hade börjat orsaka incidenter och skulle snart vara utan support. Norrenergi, som varje dygn hanterar 60.000 transaktioner av mätvärden, behövde snarast få hem en lösning ...

Läs mer
Coor Service Management

Coor Service Management är Nordens ledande serviceleverantör, och erbjuder alla de servicetjänster som krävs för att ett företag eller offentlig verksamhet ska fungera bra och effektivt. Inom Coor finns specialistkompetens inom fyra områden..

Läs mer
Accigo verksamhetssystem<br> – mätbara förbättringar i lugn och ro.

Accigo Frontlane

Accigo Frontlane är ett partnerskap som ger dig fler möjligheter till spännande uppdrag.
Vi vill samla kunskapsledande konsulter kring Microsoft-plattformen med kringliggande tjänster. Vi vill skapa gemensamma utmaningar och gemenskap.

Ett långsiktigt win-win projekt där vi tillsammans tar vägen till framgångsrika projekt.

Läs mer här
Kontakta oss