Systems Integration

Systems Integration

En systemintegration är inte färdig när den rullar, den är klar när du vet hur allt hänger ihop.

Vår metod, Accigo Trygghet och Progress™, och vår långa erfarenhet av integration utifrån Microsofts integrationsverktyg är din garant för framgång. Detta oavsett om vi hjälper dig att genomföra ett integrationsprojekt från krav till förvaltning och support eller “bara” ser till att du får kontroll över alla dina befintliga integrationer. Vår egen branschkunskap, bland annat från retail och andra mer komplexa systemmiljöer som telekom och bank & finans, spelar en viktig roll när det gäller att klargöra din kravbild liksom att undvika vanliga fallgropar. Vi tar inte emot en kravspec för att nästa stund “göra jobbet”, lösningen spikas och växer fram i nära dialog med dig. Accigos vet vilka plattformar och vilken teknik som ska användas för att skapa rätt design och arkitektur för din typ av verksamhet. Allt sammantaget innebär det att du får en smidigare och snabbare uppstart och en mer lättöverskådlig miljö.

Accigo Systemintegration

  • Krav
  • Design
  • Arkitektur
  • Implementation
  • Förvaltning och support
  • Teknisk projektledning
  • Microsoft Biztalk
Kontakta oss