Digitalt ledarskap

Digitalt ledarskap

Idag finns det sjöar att ösa ur vad gäller digital ledarskap. Vi pratar exempelvis om det digitala engagemanget med en formel såsom:

Digital kompetens * Analog kompetens * Förändingsbarhet * Vilja = Värde

Med bara en formel har vi dock svårt att säkerställa framgång – Formeln blir bara en ledstång framåt.

Vi människor, kollegor, ledare behöver förutsättningar och utveckling av våra egenskaper som krävs för att realisera den digital resa som står för just vår dörr. Dessa egenskaper är många och listan växer i varje managementbok och artikel som skrivs.

För oss på Digital Lead handlar dagens och morgondagens ledarskap framförallt om tre egenskaper:

  • Flexibilitet
  • Kreativitet
  • Improvisation

Det ständigt ökade behovet av att vi alla tar an ett ledarskap som bygger på flexibilitet, kreativitet och improvisation bygger på att världen aldrig kommer förändras så ”lite” som den gör just idag.

Sen skulle vi även vilja lägga till mod, för när allt är i ständig rörelse så behöver vi både snabbare och oftare ta beslut. Så grunden att förstå IT, verksamhet och utöva gott ledarskap, det räcker en bra bit, men för att nå extraordinära resultat behöver vi lägga till Flexibilitet, Kreativitet och Improvisation.

Vi på Digital Lead bygger och utvecklar oss för att alltid vara starka digitala ledare med bas i IT, verksamhet och ledarskap. Vi hoppas få dela er resa med er och vara en av era ledare eller stödja er att utveckla ert digitala ledarskap.

Kontakta oss