Implementation av Microsoft Dynamics AXip – affärssystemlösning för Royaltyhantering

Accigo har fått förtroendet hos en internationell film-och nöjesdistributör att implementera affärssystemet Dynamics AX med branschmodulen AXip för royaltyhantering. Lösning ska, förutom att stödja ekonomi- och logistikprocesser, även effektivisera arbetet med att köpa och sälja filmrättigheter och allt vad det innebär av transaktioner, avräkningar och rapportering med mera.

Läs mer
Kontakta oss