Om oss

Om oss

Accigos Verksamhetssystem – mätbara förbättringar i lugn och ro

Accigo hjälper företag och organisationer att implementera IT-baserade verksamhetssystem. Exempelvis ERP-, CRM- eller Intranätlösningar i delar eller i helhet (se referenscase Röda Korset). Alternativt att vårt affärsområde inom integration knyter ihop befintliga IT-system, eller att våra experter inom beslutsstöd hjälper till att få ut information ur systemen för att kunna ta snabba korrekta beslut. Sist men inte minst, vårt affärsområde inom Infrastruktur, deras djupa expertkompetens behövs inom alla delar för att få en säker och optimal driftsmiljö.

Vad Accigo är mest omtalad för och som kännetecknar oss är kombinationen av verksamhetskunskap att förstå kundens bransch eller vardag, tillsammans med expertkompetens inom berörda system och teknik, samt att vårt fokus på allt vi gör är att det skall bidra till spänstiga och välmående verksamheter. Det som våra lösningar ska åstadkomma kallar vi Business Wellness. För oss är det en självklarhet att frambringa goda och mätbara resultat. Vi vill även att vägen dit bli så bekväm som möjligt för våra uppdragsgivare.

Nycklarna till framgångsrika IT-projekt och lyckad digitalisering.

Se filmen som visar om hur man genom ansvar och verksamhetsförståelse skapar både trygghet och maximal nyttoeffekt!

 

Vår företagsfilosofi och som ligger till grund för vårt affärskoncept benämner vi som Harmoni satt i system™. Det påminner våra kunder och oss själva om att vi är den affärssystemsleverantör som levererar trygga IT-projekt och därigenom utvecklar våra kunders affärsverksamhet. Bakom detta minst sagt förpliktigande begrepp ryms ett affärskoncept som innehåller hundratals multiplikander när det gäller verktyg, metoder och affärslogik. Sammantaget betyder det att våra kunder bemöts med ett förhållningssätt och beteende som visar på ansvarstagande utöver det gängse inom IT-branschen. Och att vi är lätta att ha och göra med.

Accigo startade 2006 och ingår i Business Wellness Group AB, som är oberoende, medarbetarägt och kontinuerligt lönsamt sedan företagsgruppen startade 2002. Vi är idag ca 300 medarbetare inom företagsgruppen och växer kontinuerligt för att möta våra befintliga och nya kunders behov av kvalificerade IT-lösningar och tillhörande konsulttjänster.

Läs mer om våra Företagssystem och erbjudanden under menyn Erbjudanden.

Kontakta oss