Harmoni satt i system™

 

Trygghet OCH effekt

Se filmen om Harmoni satt i system™

Accigo står för ett nytt förhållningssätt mellan konsult och kund – i Accigos studioprogram kommer du få se hur man genom ansvar och verksamhetsförståelse skapar både trygghet och maximal nyttoeffekt.

Vill du veta mer om Harmoni satt i system™? Just nu bjuder Jan Mentzer, Accigos medgrundare, till en lunch där ni kan samtala kring det. Boka in en lunch här:

Kontakta oss