Våra värderingar

Våra värderingar

Våra värderingar är konstanta – inte företaget

Accigo är ett värderingsstyrt företag. Med detta menar vi att vår gemensamma värderingsgrund ska styra såväl vårt sätt att driva och utveckla vår egen verksamhet som hur vi arbetar i våra uppdrag. Genom att vi delar värderingar kan vi bättre fördela ansvar och förenkla beslutsfattande. Genom att vi som konsulter har samma grundsyn på hur man skapar värde hos kunder blir vi bättre på att hjälpa våra uppdragsgivare. Genom en gemensam värdegrund kan vi skapa en långsiktig, attraktiv och framgångsrik verksamhet. Vår organisation och våra erbjudanden kommer att förändras över tiden, men våra värderingar är konstanta.

Professionalism

I varje uppdrag utför vi det vi förutsatt oss. Att alltid hålla det vi lovar, med råge. Att med en kombination av seriositet och passion lösa vår uppdragsgivares problem och bygga en lång och nära relation som skapar förutsättningar för att optimera och effektivisera såväl verksamhet som lönsamhet. Men professionalism är lika viktigt för oss internt inom Accigo; hur vi bemöter varandra och hur vi utvecklar oss själva och företaget.

Entreprenörsanda

Vi är målinriktade entreprenörssjälar med lusten och förmågan att utveckla goda idéer till goda affärer. Vi stagnerar aldrig i invanda mönster eller processer. Precis som våra uppdragsgivare är vi i behov av att ständigt utvecklas, skapa nytt, tänka fritt och att våga.

Balans

Vår grundfilosofi “Business Wellness” har vuxit fram ur just begreppet balans. För oss handlar det om att hitta jämvikten runt en rad viktiga faktorer – professionalism och entreprenörsanda, människa och företag, arbete och fritid. Ett företag och en människa i balans har kraften och modet att förändras och att våga utvecklas.

För våra kunder ska det sammantaget i våra leveranser betyda Harmoni satt i system™.

Kontakta oss