Vårt ursprung

Vårt ursprung

Accigo föddes i kristider

Med millennium-hysteri inom IT- och affärssystembranschen i färskt minne, satte sig en grupp management- och IT- konsulter tillsammans för att fundera över varför kunder som köpt affärssystem alltför ofta var missnöjda med sin IT-leverantör. Varför fungerade en av de äldsta IT-nischerna* som den gjorde, med ständigt överskridna kostnads- och tidsramar? Aktuella funderingar byggdes på med olika undersökningar samt intervjuer med personer som varit ansvariga i olika affärssystemprojekt: affärssystemkonsulter, personer och företag som utvecklat affärssystem, med flera. Resultatet blev en problemlista på över 300 punkter som sedan omvandlades till möjligheter och lade grunden till Accigo.

Accigo startade år 2007. Vid sidan av ovanstående problemlista hade vi med oss flera hundra års erfarenhet från globala (traditionella) och svenska (snabbrörliga) konsultbolag inom Management och IT. Målsättningen var tydlig – Accigo ska vara affärssystemföretaget för den medvetna kunden. Accigo ska inspirera och vara en föregångare när det gäller att implementera Företagssystem med TRYGGHET. Hos Accigo ska uppdragsgivaren få maximal avkastning på varje investerad krona.

Med denna kombination fann vi rätt förutsättningar för att kunna hjälpa och motivera våra kunder att utveckla sina företag med hjälp av IT-stöd. Inte minst på en marknad som hela tiden kräver ökad effektivitet och där förutsättningarna aldrig slutar att förändras.

Accigos affärskoncept och mission Harmoni satt i system™, var därmed född, vilken sedan dess utgör grunden för vår relation och leverans tillsammans med kunden.

Vår vision är densamma som för hela vår företagsgrupp Business Wellness Group och vår gemensamma företagsfilosofi. Vårt sätt att se på vad som kännetecknar framgångsrika företag, och hur man skapar dem, kallar vi Business Wellness. Därför är kvalitet och precision i leveranserna samt förmågan att skapa och utveckla långsiktiga relationer de två viktigaste benen i vår strategi. Det tredje benet är att vara helt självfinansierade och kunna erbjuda våra medarbetare delägarskap, vilket vi ser som en förutsättning för engagemang och långsiktighet. På detta sätt kan vi koncentrera vår energi på det viktigaste, kunderna.

Vi visste från början att om vi gör detta rätt kommer vi att ligga i branschtoppen när det gäller kombinationen av tillväxt och lönsamhet både i det korta och långa perspektivet. Detta är vårt viktigaste kvalitetsbevis när vi ska hjälpa våra kunder att bli framgångsrika.

*) IBM som till en början hade företagsnamnet International Business Machines, sålde sitt första affärssystem på svenska marknaden redan år 1913. Kunden var Brand- och Lifförsäkrings AB Svea i Göteborg som började använda hålkortsmaskiner för att automatisera sina affärsprocesser och statistik (beslutstöd eller Business intelligence, BI).

Kontakta oss