Erbjudanden

Erbjudanden

Accigos bransch- och verksamhetskunskap i kombination med IT eller Digitalisering - mätbara förbättringar i lugn och ro

 

Accigo erbjuder Digitalisering av verksamhetsprocesser. Det som urskiljer oss på marknaden är vårt syfte eller ”Why” som gjorde att vi för 10 år sedan startades upp. Vårt begrepp Harmoni satt i system™ återspeglar arbetssätt, förhållningssätt, affärslogik, verktyg och metoder som syftar till att leverera TRYGGA Digitaliserings- eller IT- projekt. I vårt kundpartnerskap är det en självklarhet att synliggöra mätbara verksamhetsnyttor och att vägen dit ska vara trygg för våra uppdragsgivare.

Produkt- och teknologimässigt bygger vi främst lösningar på det så kallade Microsoft Business Suite. Accigo är organisatoriskt uppdelat i sju fokus- och expertområden tillika affärsenheter, där delarna tillsammans skapar en helhet för våra kunder och en komplett systemlösning som löser de flesta verksamhetsbehov, vilka är:

  • Produktivitetscoachen trygg hand som ständigt finns vid er sida ända tills ni går i mål.
  • ERP, affärssystem med expertkompetens inom Microsoft Dynamics AX.
  • CRM, med expertkompetens inom Microsoft Dynamics CRM.
  • Business Intelligence, med expertkompetens inom Microsoft beslutsstöd.
  • Infrastructure, med expertkompetens inom Microsoft teknikplattform och särskilt kopplat till ovan nämnda Microsoft produktområden.
  • Systems Integration, systemintegration med expertkompetens inom Microsoft BizTalk.
  • Web & Productivity, samarbetsplattformar med expertkompetens inom Microsoft SharePoint.
  • Digital Lead, ledarskap inom IT-projekt med expertkompetens kopplat mot implementering av Microsoft Business Suite-lösningar.
Kontakta oss