Accigo AXip – Royalty

Accigo AXip – Royalty

Accigo AXIP – en modern lösning för royalty och rättigheter

Handel med upphovsrätter, patent, copyright, varumärken, know-how, licenser är i dag allt viktigare. Oavsett om det är musik, texter, industriella innovationer, läkemedel eller programvaror. Oavsett om det är musikindustri eller försvarsindustri så handlar det om att hantera stora volymer av transaktioner samt ro och reda i rättighetshanteringen. Licensgivare har en rättighet som andra ska få använda utifrån särskilda avtalsvillkor. Licenstagaren använder en rättighet och måste veta att man gör rätt för sig mot licensgivare med tillhörande arbetsprocess. Exempel på dagliga frågor som löses i Accigo AXIP:

  • Komplexa avtalsstrukturer
  • Hantering av kontraktets livscykel och status – med full kontroll på alla transaktioner
  • Hålla reda på förskott, garantier och intäkter
  • Alarm och e-postavisering vid händelser
  • Undviker egen utvecklade programvaror eller lösningar i Excel, som behärskas av ett fåtal?
  • Hur kan vi automatiskt läsa in filer som brukar gå fel och/eller ta dagar att läsa in?

 

Produktblad Licensgivare
Hur kan du förenkla ingående av nya licenssamarbeten? Hur kan du benchmarka olika licenstagare mot varandra? Hur säkrar du att du får in alla de licensavgifter som du har rätt till?
Ladda ner produktblad – licensgivare här!


Känner du att det idag finns begränsningar när det gäller kopplingar mot reskontran, inläsning av stora filer, omoderna flöden, svårt att träna ny personal van vid moderna gränssnitt? Vilka funktioner kan automatiseras och förenklas?
Ladda ner produktblad – licenstagare här!

Kontakta oss