Accigo xRM OneStep

Accigo xRM OneStep

Från kaos till full koll på rekordtid

Genom Accigo xRM One Step, byggt på Microsoft Dynamics xRM, erbjuder vi en lösning för alla dina relationer. Den är utformad för att du så snabbt som möjligt ska komma igång och få kontroll över dina viktiga affärsrelationer. Våra färdiga erbjudanden finns inom försäljning, inköp och rekrytering.

Den mest banbrytande tillämpningen är förmodligen Accigo xRM One Step Rekrytering. En betydande förenkling för alla som gör större rekryteringar. Du får bättre kontroll, spar tid och säkerställer att alla sökande bemöts på ett professionellt sätt inom rimliga tidsramar. Du väljer fritt om du vill köra lösningen i ditt befintliga Microsoft Dynamics CRM, helt fristående eller i molnet. Om du vill ha full kontroll över dina kund- och leverantörsrelationer kan du när som helst komplettera med Accigo xRM One Step Inköp och One Step Försäljning. Samtliga tre tillämpningar implementeras på någon månad till en förvånansvärt låg kostnad.

Accigo xRM One Step

  • Ser du vinsterna av full kontroll över dina kundkontakter? Accigo xRM One Step Försäljning låter dig överblicka allt från dina marknadsförings-kampanjer till enskilda säljaktiviteter, uppföljning och måluppfyllelse. Här kan vi även lägga upp exempelvis en supportportal för enkel webbaserad ärendehantering. Lösningen kräver inga infrastrukturbeslut om så önskas, utan finns även med åtkomst via molnet.
  • Enklare hantering av leverantörer och inköpsdokumentation? Accigo xRM One Step Inköp kan inom en månad ge dig samlad tillgång till alla inköpskontakter – håll reda på aktiviteter, ToDo, offerter, inköpsavtal samt övriga händelser/dokumentation rörande dina leverantörsrelationer.
  • Svårt att hinna med alla ansökningar? Med Accigo xRM One Step Rekrytering behöver du aldrig oroa dig för att missa att registrera eller följa upp en ansökan. Du kan snabbt och enkelt ta fram statistik över toppkandidaters demografiska variabler, meriter och annat som kan göra kommande rekryteringar ännu mer träffsäkra.
Kontakta oss