Business Intelligence

Business Intelligence

Expertkompetens inom Microsoft beslutsstöd (Business Intelligence)

Accigo harmoniserar människor med tekniskt beslutsstöd för att främja informationsdriven beslutsfattning i just Er organisation. Vi på Accigo fokuserar på hållbarhet för att underbygga en genomtänkt men samtidigt effektiv beslutfattningsprocess för Er organisation både idag och imorgon.

Dagens digitaliseringstrend ställer allt större krav på hantering av organisationers ständigt växande datavolymer. Konkurrensfördelar skapas inte i takt med ökad datamängd. För att kunna dra nytta och generera affärsvärde av digitalisering behöver data omvandlas till relevant och användbar information, för att på så sätt generera affärsvärde och skapa nyttoeffekter av en allt mer utbred digitalisering.

Våra konsulter arbetar med stort engagemang och ansvarstagande tillsammans med Er för att nå uppsatta affärsmål och maximerat affärsvärde utefter Era förutsättningar. Våra lösningar inom beslutsstöd baseras huvudsakligen på Microsoft technologi, där vi stöttar i hela kedjan från hur våra kunder kan maximera nyttjandet av data och lösningsdesign, till operationell implementering av lösningsförslag och förvaltning.

Paketerade Lösningar och Erbjudande inom Beslutsstöd

Produktivitetscoachen är Accigos senaste erbjudande inom beslutsstöd. Produktivitetscoachen är en person som stöttar när Ni vill få ut mer affärsvärde inom beslutsstöd, oavsett om det innebär optimering och förvaltning av en befintlig, eller införande av en helt ny lösning.

Accigo erbjuder även erfarna arkitekter och utvecklare inom beslutsstöd. Våra arkitekter och utvecklare är experter på datavaruhus, och har kompetens att ansvara för allt från ett tekniskt helhetsperspektiv, till specifika aktivitetsinsatser.

För att underlätta vid förvaltning och införande av olika delar av Microsoftplattformen, erbjuder vi på Accigo paketerade beslutsstödslösningar tillsammans med Office 365 och Dynamics portföljen.

  • Produktivitetscoacher, arkitekter och utvecklare. Klicka här för att få mer information om Accigos produktivitetscoach-erbjudande.
  • Paketering av Power BI tillsammans med Office 365 och Dynamics portföljen.
  • Datavaruhus och Datalager Budget och Prognos.
  • Budget och Prognos. Klicka här för att få mer information om Accigos erbjudande inom Budget och Prognos.
  • Uppföljning av effektmål baserad på KPIer och OPIer genom slutanvändarverktyget på Power BI.
Kontakta oss