BI för Dynamics AX

BI för Dynamics AX

Har ni affärssystemet Microsoft Dynamics AX – så har ni modernt beslutstöd nära till hands.

Lyckligtvis har du redan grundbultarna för ett modernt och effektivt beslutsstöd i ditt Dynamics AX! Accigo kan hjälpa dig att lägga de sista byggstenar som krävs för att du själv, enkelt ska kunna ta ut relevanta data och därigenom undvika hela det tidsödande manuella arbete som normalt krävs för att ta fram de nyckeltal och KPI.er du behöver.

För mer information klicka på Läs mer, eller kontakta oss.

Läs mer

Kontakta oss