BizView Budget & Prognos

BizView Budget & Prognos

Utvecklingen har drivit fram att mycket har blivit både enklare och mindre komplext vad det gäller att implementera smarta beslutsstödlösningar.

 

“BizView är en viktig del i våra ansträngningar att leda och förenkla processen för marknadsprognoser. Prognosresultatet är avgörande för långsiktiga planer och beslut”

Citat: Global BMI&S Tool Director för en av världens ledande tillverkare inom hushållsprodukter

Att implementera beslutsstöd eller Business Intelligence lösningar har historiskt förknippats med omfattande komplexa projekt både avseende själva beslutsstödsystemet som omfattande systemintegrationer.

I med Microsoft miljardsatsning inom både beslutsstödsystem och integrationsplattformar har mycket under senaste åren förenklats betydligt. Trots den grundläggande och på många sätt förträffligheten med de moderna Microsoft Business Intelligence och Microsoft Power BI-lösningarna.

När vi på Accigo kom i kontakt med Bizview och deras plugin-lösning för Budget & Prognos, så såg vi genast en ytterligare möjlighet att kunna erbjuda våra kunder ökade nyttoeffekter till lägre investeringskostnad.

Vi såg en smart budget- & prognos-lösning som kunde implementeras:

  • på bråkdelen av tiden mot tidigare
  • och dessutom med helt nya nyttoeffekter.
  • där gränssnittet som är Excel-liknande gör att användarna med en trygghet kommer igång snabbt.

Accigo och Bizview i partnerskap

Mot den bakgrunden uppstod ett strategiskt samarbete och partnerskap mellan Accigo och Bizview inom hela Norden. Med föreningen Accigos Produktivitetscoacher inom Business Intelligence, BI (*) som med en stadig hand stödjer från start till mål och Bizview-lösningen, så skapade vi ett unikt kunderbjudande.

När det gäller själva tekniska kunnandet så är det en självklarhet när det gäller kunnande och erfarenhet i kombinationen med Accigos affärsområden Accigo Beslutsstöd, Systemintegration och i det fall det behövs Infrastruktur.

Affärsområden som dagligen arbetar tillsammans i Accigos värld av att leverera delar eller företagssystem i sin helhet (läs mer om t. ex vår kundreferens Röda Korset, där ERP, CRM, BI, Systemintegration och Intranät var delarna i ett komplett verksamhetssystem).

*) Accigo Produktivitetscoacher inom BI är personer som har lång erfarenhet av arbete som Controllers, CFO och verksamhetsstyrning – och där de i den rollen använt flertal olika beslutstödsverktyg.

BizView är en komplett plugin-lösning för Budget, Prognos och andra behov av verksamhetsstyrning till ett flertal olika beslutsstödsplattformar. En skalbar och användarvänlig lösning, för både det mindre som internationella storföretaget och används idag av många tusen företag över hela världen.

Se gärna på presentationsfilmen om Bizview här nedan:

Nyfiken på att veta mer

Ladda gärna ner produktbladet om Bizview eller gå in på https://www.bizviewsystems.com/sv/
Vill du prata direkt med oss om Bizview är du alltid välkommen att kontakta Benny Heinby, via epost: benny.heinby@accigo.se

Kontakta oss