Rätt kundinformation i alla lägen.

– Den vanligaste anledningen till att företag misslyckas med CRM handlar om själva användandet. Man ser gärna CRM som ett verktyg. Först när man inser att det handlar om ett synsätt, kan man börja skörda de utlovade nyttorna.

– Vi och våra produktivitetscoacher kan på förvånansvärt kort tid se till att ni bygger fler och starkare kundrelationer, genom att ständig ha tillgång till rätt kundinformation. Se mer i filmen där vi på ett lite lekfullt sätt visar hur en produktivitetscoach arbetar.


Välkommen att kontakta mig!
martin.holmgren@accigo.se
+46 701 69 40 82

Kontakta oss