Digital dokumentation och användarstöd

Digital dokumentation och användarstöd

I den digitala resan med ständigt flöde av nya tjänster, funktioner, nyheter och nya arbetssätt dränks vi användare på många håll i dokumentation, instruktioner och förhållningsregler. Vi ser fortfarande stora tunga PDF-dokument som levereras som användarmanualer på 20+ sidor med löpande text och lite skärmdumpar. Visst finns det någon som gärna lusläser manualen från pärm till pärm, men de flesta idag tar inte ens fram manualen (eller ens hittar den eller rätt version) förrän om vi drabbas av totalt hinder eller kaos. Förr i tiden när vi jobbade med 1-2 system så kanske detta ändå fungerade, men hur många system och tjänster jobbar inte varje medarbetare med idag?

För att jag som användare ska orka ta till mig nya digitala arbetssätt, idéer och kunna reflektera så måste digital dokumentation och användarstöd möta användaren på ett helt annat sätt. Om jag som användare investerar min tid i att ta till mig ett nytt verktyg så vill jag att det ska skapa värde och förbättringar!

Den digitala dokumentationen och användarstödet blir avgörande för det vi kallar för User Adoption, eller på svenska – användarens möjlighet till att ta till sig nya digitala verktyg, tjänster och arbetssätt. Vi behöver även knyta ihop kommunikationen i organisationen med dokumentation och användarstöd, så att användarupplevelsen upplevs som så enkel och enhetlig som möjligt.

Vi på Digital Lead hjälper våra kunder att hitta såväl format, former, kanaler och navigering för digital dokumentation, användarstöd i samråd med kommunikation. Vårt mål är att alltid att hitta den lösning som är mest effektiv, håller rätt kvalitet och på en låg kostnadsnivå för de ständiga förändringar som även påverkar dokumentation och användarstöd.

Kontakta oss