Digital verksamhetsanalys

Digital verksamhetsanalys

Digital Lead har en gedigen kunskap och erfarenhet att genomföra verksamhetsanalyser och förstudier ur ett IT- och verksamhetsperspektiv. För att kunna genomföra detta krävs det att man har en bra överblick över verksamheten, IT, omvärlden, marknadsläget och företagets mål och vision. Det är viktigt med ett helikopterperspektiv innan man kan göra en bra analys. Innan uppstarten på ett uppdrag kommer vi att göra en omvärld- konkurrens- och marknadsanalys. Nästa steg är att vi sätter oss ner tillsamman med er för att lyssna på era tankar och idéer. Därefter genomför vi ett antal workshopar där vi lockar fram de verkliga utmaningarna ni har. Steget efter gör vi en kortare analys som vi sedan kompletterar och verifierar genom djupintervjuer och tar sedan fram en Roadmap.

Kontakta oss