Hur skapas effektiva digitala team?

Hur skapas effektiva digitala team?

Utvecklingen går med hög fart framåt på den digitala fronten. Alltmer blir digitaliserat och såväl kunder och personal ställer idag mycket högre krav på tillgänglighet, sökbarhet och delbarhet. Inte bara på fritiden utan man ställer även samma krav på sina arbetsgivare, offentlig verksamhet samt inom det privata näringslivet. Detta ställer nya krav på verksamhet och IT. För att möte de nya digitala kraven finns det behov att se över och skaffa digital kompetens. Digital Lead har bred erfarenhet för att kunna stötta er i denna kompetensuppbyggnad.

Kontakta oss