ERP

ERP

Eller även benämnt affärssystem, verksamhetssystem, ekonomisystem.

När vi talar om affärssystem handlar det minst lika mycket om att förstå din bransch, verksamhet med tillhörande affärsprocesser, som den teknik  som rent fysiskt är lösningen (olika tillämpningar av Microsoft Dynamics AX).

Därtill för att implementera lösningen så är det inte bara att kunna genomföra IT-projekt, utan man måste också förstå människor, hantera förändringsledning, se inom vilka områden där man kan öka affärsnyttorna med investeringen och många andra mer mjuka delar.

Det är den helheten, med tusentalsparametrar som ligger i Accigos företagsfilosofi och affärskoncept som vi i ett begrepp benämner Harmoni satt i system™.

  • Accigo lösningar bygger på affärssystemet Microsoft Dynamics AX, som finns hos många företag i hela världen.
  • Våra kompetens- och expertområden är indelade i två ovanpåliggande dimensioner, där den ena är erfarenhet av särskild bransch och den andra är inom särskilda affärsprocesser för den branschen.

 

Nyhet!

Se filmen

 

Vi använder regelmässigt medarbetare med gedigen erfarenhet från din sektor. Handlar det exempelvis om detaljhandel, och mer specifikt om sällanköp, vet vi exakt hur man löser behovet av ett enda system som hänger med från produktionsledet till slutkonsumenten.

På så sätt kan du entydigt se vad som går bra och agera träffsäkert mot kunden. För ett företag som arbetar med service och projekt handlar det kanske mer om att följa upp och styra projektet åt rätt håll erp-produkter– och att ni vill vara en lärande organisation.

 

Är behov baserade på andra komplicerade logistikflöden har vi ett hundratal personer som är specialiserade inom grossistföretag. Processindustrins utmaningar ifråga om allt från material till produktion och produkter är ytterligare ett område vi är vana att hantera.

Men ett affärssystem kan även betyda vissa, tidigare oanade möjligheter – såsom att effektivt och säkert hantera royaltybetalningar och annat som är relaterat till immateriella rättigheter. Eller för att bygga upp ett Shared Service Center – oavsett vad du söker ser vi till att du får en effektiv lösning som du förstår och kontrollerar, så att du kan skapa full affärsnytta.

Nedan ser du exempel på inom vilka områden och branscher Accigo levererat affärssystemslösningar:

  • Service & Projekt. Att människor, projekt och system fungerar optimalt tillsammans.
  • Shared Service Center. Minskad administration oavsett om du använder redovisningsbyrå eller ”insourcing”.
  • Detaljhandel. Överblick från produktion till slutkonsument.
  • Processindustri. Från bageri till kemi och mer därtill, vi hjälper dig fram till rätt processer.
  • Grossistföretag. Står du för lagerhållningen eller är du 100 procent agent? Lösningar för effektiva logistikflöden och kapitalstyrning.
  • Supply Chain Management.
  • Warehouse Management.
  • Royalty och immateriella rättigheter. Automatiskt rätt betalning – för både innehavare och licenstagare.
Kontakta oss