Finance Excellence

Finance Excellence

Vi skapar trygghet i din arbetsvardag

Känner du att ert affärssystem inte utnyttjas till dess fulla potential? Brottas du också med momsavstämningen varje månad? Tar månadsbokslutet för lång tid? Detta är några exempel på vad vi i Finance Excellence kan hjälpa dig med. Vi är affärssystemskonsulter med bred branschkunskap och fokus på finans och förändringsledning. Vi hjälper dig gärna att förbättra era affärsprocesser för att förenkla din vardag.

Genom att sprida vår expertkunskap inom Microsofts affärssystem vill vi skapa trygghet för den enskilda individen. En trygghet som innebär att varje medarbetare kan fokusera på det de är bra på – att fatta smarta beslut. Vi vill skapa balans och ett sunt digitalt arbetssätt för skapa en arbetsmiljö som ökar varje medarbetares prestation och möjlighet att växa i sin roll i er verksamhet. Inom Finance Excellence jobbar vi som ett team för att du som kund ska få största möjliga affärsnytta. När du tar hjälp av en Accigo-konsult får du den samlade kunskapen och erfarenheten från hela teamet. Vi tar till vara på varje enskild individs expertkunskap för att gemensamt bilda ett starkt team med bred branschkunskap och projekterfarenhet.

Finance Excellence är en del av Accigos ERP-team som arbetar med Microsofts affärssystem, framförallt Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition (tidigare Microsoft Dynamics AX eller Axapta). Vi på Finance Excellence fokuserar på finansprocesserna i affärssystemet men arbetar även med projektledning och förändringsledning för att skapa en helhet för just er unika verksamhet. Finance Excellence är ett team med erfarenhet från revision, redovisning, systemimplementation, projektledning och förändringsledning och arbetar tillsammans mot samma mål – genom ansvar och verksamhetsförståelse skapar vi både trygghet och maximal nyttoeffekt för våra kunder.

Vill ni veta mer om oss och vad vi kan göra för er verksamhet? Kontakta Heléne

kontaktuppgifter: helene.callersjo@accigo.se Mobil: 0701694006.

Kontakta oss