Web & Productivity

Web & Productivity

Nytta 2.0

Framgång med systemstöd för samarbete, informationshantering, Intranät, Extranät (Content and Collaboration Management)

Kärt barn har många namn. Systemstöd för samarbete och informationshantering kan innehålla så många olika delar beroende på vad lösningen avser. Ibland benämns det intranät/extranät, ibland informationsportaler eller samarbetslösningar. Den engelska benämningen är vanligast Community, Content and Collaboration Management. Att det är så svårt att hitta ett gemensamt begrepp säger en del om hur verksamhetsunikt lösningarna oftast kan vara, vilket ställer stora krav på leverantörens professionalism och förmåga att ta hand om standardsystemets flexibla funktionalitet. Oavsett vad, så är det övergripande syftet är att göra effektivitetsvinster genom att förenkla möjligheten att dela relevant och korrekt information.

Alltför många organisationer missar den fulla effekten av sin investering i informationsorienterade IT-lösningar. Anledningen till det är t.ex. att SharePointprojektet initialt är insålt på för lösa grunder, att projekten startas upp och genomförs utan en tydlig förankring kring vilken nytta den färdiga lösningen ska leverera. Frågeställningar kring ägarskap, ansvar för effekthemtagning, ansvar för långsiktig strategi och ”roadmap” hamnar i skymundan för den mer omedelbara tekniska leveransen.

Accigos lösningar för samarbete och informationshantering, inklusive tillhörande portaler bygger i första hand på Microsoft SharePoint. Accigo har mångårig expertkompetens av både framtagandet av den tekniska lösningen såväl som att hjälpa kunden att implementera lösningen i sin verksamhet på ett framgångsrikt sätt. Detta handlar i regel mer om verksamhet än IT. Vi säkerställer att verksamhetens mål med satsningen kommer upp på bordet. Att vår leverans uppfyller uppställda krav är skälet till att du anlitar oss, och vi vet att även en perfekt implementation är levande, vi arbetar därför tätt tillsammans med er organisation för att säkerställa långsiktig framgång och relevans för lösningen

 

Läs mera om:

Accigo Nyimplementation – att implementera nytt intranät/extranät från början.

Accigo Trygghet & Progress™ – förvaltningstjänster för att långsiktigt och framgångsrikt uppnå maximal affärsnytta av sin IT-investering inom intranät/extranät.

Accigo Resursförstärkning – bemanning av kritiska projekt- och förvaltningsroller

Kontakta oss