Accigo Nyimplementation

Accigo Nyimplementation

- att implementera nytt intranät/extranät från början.

Det vanligaste misstaget när man skall ta ett nytt intranät/extranät i drift är att man tar för lätt på det inledande och grundläggande arbetet samt försöker lösa allt på en gång. Något som oftast innebär att det inte blir vad man trodde, får missnöjda användare, missar möjliga affärsvinster etc. Det är viktigt att alla intressenter, inklusive leverantören, förstår att implementation av ett framgångsrikt intranät är en stegvis process, där verksamhetens föränderliga kravbild kontinuerligt behöver hanteras och värderas.

Fyra viktiga nycklar för långsiktig framgång med ert intranät:

  1. Förståelse för vilka informations- och kommunikationsprocesser som ska tas om hand och hur dessa ska hanteras för att nå maximal affärsnytta.
  2. Kunskap och erfarenhet inom förändringsledning och förståelse av kundens verksamhet och bransch. Användarnas tålamod är begränsat. Med rätt approach blir detta en framgångsfaktor istället för en risk.
  3. SharePoint är stort och svåröverskådligt. För att du ska kunna nyttja rätt delar i SharePoint, behöver du en tydlig plan för vad du vill göra. Att ta reda på vilka nyttor du vill uppnå är grundläggande.
  4. Att implementera ett intranät/extranät är ingen engångsinsats. Det kräver kontinuerliga förbättringar och en aktiv styrning och förvaltning. Det är först då man uppnår maximal avkastning på sin SharePoint-investering.

Vårt erbjudande till våra kunder är tredelat för att säkerställa att vi är dynamiska gentemot våra kunder, utan att för den sakens skull kompromissa med ”Best Practice” och vår långa erfarenhet.

Nyimplementation och projektleveranser

Vi tar ansvar för att leda kunden från start till mål och långsiktig förvaltning för att uppnå maximal affärsnytta. Exempelvis kravställning och lösningsdesign baserad på att grafiskt visualisera de viktigaste delarna av lösningen, nyttoanalys där Accigo har utvecklat egna verktyg för att effektivisera arbetet, lösningsbeskrivning, leverans och införande på plats hos kunden.

De andra två benen av vårt tredelade erbjudande är eller Accigo Trygghet & Progress™ och Resursförstärkning, vilket du kan läsa mer om genom klicka på orden och tillhörande länkar.

Schematisk bild över Accigos tredelade kundpartnerprocess för att uppnå maximal nytta och effekt av sin investering i intranät/extranät

Kontakta oss