Accigo Resursförstärkning

Accigo Resursförstärkning

- bemanning av kritiska projekt- och förvaltningsroller

Vi alla som varit med om affärskritiska IT-projekt och tillhörande förändringsresa – vet att bemanningen med rätt nyckelpersoner är minst lika viktigt som själva IT-lösningen. Kombinationen av Accigos erfarenhet och kompetens inom intranät/extranät och vår affärsfilosofi Harmoni satt i system™ har i praktiken medfört att vi likväl som att vara den ansvariga för IT-leveransen, även blir anlitade i uppdrag för att stå på så kallade kundens sida, med expertkunskap och kvalitetsroller gentemot annan IT-leverantör. En kund och marknadssituation som uppstått men givetvis är något som vi värderar högt. I synnerhet utifrån perspektivet att det utvecklar Accigo konsulten till en ytterligare nivå, då vi över tiden får kombinera vår erfarenhet med att ibland stå på kundens sida (beställarsidan) och ibland har rollen som leverantör.

Accigo Resursförstärkning innebär att en eller flera Accigo-konsulter ingår i ett befintligt projekt hos kunden och bemannar kritiska projektroller. Exempelvis i roller för att hjälpa till med att ta fram krav, FIT/GAP analyser, projektledare, applikationsexpertkunskap, systemutvecklare, lösningsarkitekt, kvalitékontroll, utveckling av det grafiska användargränssnittet (oftast en bristresurs), testledare, rådgivning förvaltning etc.

Kontakta oss