Granskning av exempelvis projekt eller affärssystem

En granskning av exempelvis ett projekt utförs för att få en opartisk och objektiv bild av ett projekts nuläge och därmed minska risken för ”hemmablindhet”.

Syftet med granskningen är att identifiera eventuella problem och risker för att projektet inte blir klart i tid, att resultatet inte motsvarar uppställda mål eller att projektet kommer att överskrida kostnadsbudgeten. Detta ökar tryggheten för både kunden och de som deltar i projektet. Som ett resultat av projektgranskningen får uppdragsgivaren ett beslutsunderlag för att vidta nödvändiga åtgärder för att få kontroll över projektet.

Uppdragsgivare för en projektgranskning kan till exempel vara en IT-, ekonomi- eller affärsområdeschef eller ansvarig för ett företags projektverksamheter.

En granskning kan omfatta exempelvis följande områden:

  • Mål och måluppfyllelse för projektet
  • Hur väl är projektet förankrat i organisationen
  • Projektorganisationen, inklusive styr- och referensgrupper
  • Riskanalys och riskhantering i projektet
  • Uppföljning av delleveranser i projektet samt hur dessa kvalitetssäkras
Kontakta oss