Test och kvalitetssäkring

Test och kvalitetssäkring

För en lyckad go live, utrullning och användarupplevelse vet vi, utifrån vår erfarenhet, på Digital Lead att det är av stor vikt att det löpande finns en tankegång kring test och kvalitetssäkring genom hela projektet.

Det är utmanande att fånga allting trots bra kravarbete och gedigna förberedelser och för att lyckas med projektet behöver nya vinklar belysas. När tiden i ett projekt förlöper och alla aktiviteter inom ramen inte hinns med är test och kvalitetssäkring det område som ofta prioriteras bort. Vi ser framförallt två anledningar till varför detta inte bör ske. Ju senare en avvikelse upptäcks, desto mer kostsamt blir det samt att test ger ett utmärkt tillfälle att låta slutanvändarna får lära känna sitt system och stiga på förändringsresan. Slutanvändarna är då med och tar ägandeskap för slutresultatet, vilket vi vet är fundamentalt för en lyckad implementation.

Vi erbjuder följande inom test och kvalitetssäkring:

  • Testare som hjälper till att skriva och utföra testfall
  • Testledare som skapar framdrift och struktur vid exempelvis system- eller acceptanstest
  • Testcoach som stöttar och utbildar er att lyckas med ert test- och kvalitetsarbete
Kontakta oss