Uppsättning av projektkontor

Att sätta upp ett projektkontor innebär stora förändringar för många intressenter och kräver ett stort engagemang från ledning och sponsor. Den största delen av arbetet handlar om att få verksamheten att göra annorlunda, och det är svårt! Ett projektkontor brukar sällan vara omtyckt av alla, ibland måste man fatta obekväma beslut och det måste man ha mandat att göra.

För att lyckas med ett projektkontor måste man veta varför man behöver ett projektkontor. Är det för att införa och lyfta organisationen inom projektmetodik och genomförande, eller är det för att kontrollera och styra en organisation som redan arbetar strukturerat?

Ett projektkontor brukar arbeta med ett, eller flera, av områdena nedan, vad är prioriterat hos er och varför? Det är första frågan att svara på.

  • Strategisk projektledning – Arbetar med urvalskriterier för projekt och effektivitetsanalyser
  • Kontroll av projektportföljen – Implementerar kontroll och mätetal för projekt. Styr hur information från projekten och beslutsunderlag tas fram och behandlas
  • Utbilda och stödja – Vara ett stöd för projektledare och utarbeta utvecklingsbanor för projektledare
  • Projekttjänster – Tillhandahålla specialistkompetens till projekten och organisationen
  • Metoder och processer – Definiera och underhålla processer, verktyg och metoder för projektledning
Kontakta oss