Automatiserade HR-processer

Stort mediabolag

Utmaningen

Vår kund, ett av Sveriges största mediabolag, sköter kommunikation, administration och HR-processer med en liten och tajt grupp. Det innebär att tekniken aldrig får bli ett hinder och att alla processer måste vara så smidiga som det möjligt bara går. Vår utmaning i detta uppdrag var att automatisera ett antal HR-processer för att frigöra tid och resurser som behövdes på andra ställen i verksamheten.

Lösningen

Vi började med att mappa upp de nuvarande, manuella, processerna och utifrån det titta på vilka möjliga automatiseringar som skulle gå att genomföra. Det arbetet löpte parallellt med val av tekniska plattformar, där valet till slut föll på Azure och Logic Apps. Med ett team bestående av utvecklare, projektledare och testledare byggde vi upp de nya automatiserade flödena i en agil process där vår kund hela tiden följde med i processen och kom med input.

Resultatet

De HR-processer som tidigare hanterades manuellt, bland annat anställning och förlängning, är nu en integrerad del av vår kunds hela IT-struktur och tack vare de nya automatiserade flödena kan vår kund nu omprioritera sitt arbete och lägga tid på annat.

Affärsområdesansvarig
Systems Integration

Jonas Hagen

jonas.hagen@accigo.se 070 169 40 22
Urval av konsulter i projektet

Konsult

Mattis Olsson

mattis.olsson@accigo.se

Utvecklare

Sebatian Källman

sebastian.andersson-kallman@accigo.se

Konsult

Adrian Torpestad

adrian.torpestad@accigo.se

Vill du vara med när vi gör nästa projekt? Besök vår karriärsida

Urval av plattformar vi jobbar med