Produkter

Produkter

Accigos produkter eller standardsystem som vi utgår från för att erbjuda våra kunder effektiva verksamhetssystem och IT-expertkompetens, som år ut och år in skall ge fortlöpande nyttoeffekter till låg förvaltningskostnad.

 

Grundläggande för det Accigo i sitt kundpartnerskap skall åstadkomma är verksamhetsmässiga nyttoeffekter med hjälp av IT. För det behövs en kombination av djup och bred verksamhetshetskunskap och IT-expertkompetens. Verktygen är våra standardsystem som i första hand bygger på Microsoft teknologi och standardprogramvaror som anges under detta menyval Produkter.

Accigos Verksamhetssystem – mätbara förbättringar i lugn och ro
Accigo sätter stor tyngd på kombinationen verksamhetskunskap och IT-expertkompetens, tillsammans med vårt stöd till kunden i själva implementationen och den löpande systemförvaltningen (Accigo Trygghet & Progress™). Allt byggt på vår företagsfilosofi/ affärskoncept Harmoni satt i system™, med vår kompetens och metodik för att ta hand om förändringsresan (förändringsledning).

Kontakta oss