Accountor

Accountor

ERP eller affärssystem med systemdrift via Accigos molntjänst och som skall hantera redovisningsservice för många företag.

”Vi vill känna oss trygga med att kunna köra väldigt stora volymer för våra svenska och internationella kunder”.

Råkoll. Det är ledord på Accountor, som i sina system hanterar över 20 miljoner fakturor och andra ekonomifunktioner åt hundratals olika företag. Inget får gå fel. Kravet på säkerhet är mycket högt.

Det senaste decenniet har intresset för outsourcing av fakturering, inkasso, reskontra och andra ekonomifunktioner ökat stadigt bland företag, stora som små.
– Vi får fler och fler kunder oavsett hög- eller lågkonjunktur. Man vill lägga ut denna typ av tjänster och fokusera på sin kärnaffär, säger Bengt Thurn, CIO på Accountor.
– Hittills har vi hanterat detta i en teknisk blandmiljö med egenutvecklade och andra system. Det har fungerat, men vi växer och har gjort det strategiska valet att satsa vidare på affärssystemet
Microsoft Dynamics AX som grundläggande systemlösning. Det är tillförlitligt och klarar stora volymer, fortsätter Bengt Thurn.

Affärssystemen har blivit smartare. Även affärssystemen har utvecklats under senare år. Jan Mentzer är försäljningsansvarig samt VD på affärssystemleverantören Accigo, som hjälper Accountor med övergången till det nya affärssystemet. Han pekar på sådant som ökad integration med internet, förbättrade användargränssnitt, smartare affärsprocesser och ökade möjligheter att använda affärssystem som beslutsstöd.
– Dessutom kostar driften mindre idag. Vad gäller Microsoft Dynamics AX beror det bland annat på att utvecklingsmiljön är lättare att hantera, att skräddarsy och att det är ett öppet system som en större grupp av konsulter kan hantera och det i sin tur pressar konsultpriserna.
– Det är viktigt med ett modernt system som fungerar i alla länder och vi vill ha ett gemensamt system i koncernen. Vi vill känna oss trygga med att kunna köra väldigt stora volymer för våra svenska och internationella kunder, säger Bengt Thurn.

Bygger för stora volymer. Microsoft Dynamics AX är uppbyggt av moduler för olika behov. Accountor använder främst ekonomimodulerna, men också logistikmoduler för vissa kunder. Framöver kan det även bli aktuellt att jobba med till exempel projektredovisningsmodulen och andra funktioner. Det viktiga för företaget är att ha ett integrerat och säkert system som klarar stora volymer för svenska och internationella kunder.
– Våra kunder ska känna sig trygga med att vi hanterar deras processer på en modern och funktionellt tillförlitlig plattform. Därför satsar vi på Microsoft Dynamics AX, säger Bengt Thurn.

Vill du ha hjälp med en liknande lösning?

Kontakta oss
Coor Service Management

Coor Service Management

Coor Service Management är Nordens ledande serviceleverantör, och erbjuder alla de servicetjänster som krävs för att ett företag eller offentlig verksamhet ska fungera bra och effektivt. Inom Coor finns specialistkompetens inom fyra områden..

Läs mer
Svenska Röda Korset

Svenska Röda Korset

Röda Korset får större och större krav från alla håll. Vårt gamla affärssystem klarade inte av de nya omvärldskraven. Genom vårt nya helhetsomfattande verksamhetssystem från Accigo knyter man ihop allt och får ett samlat grepp om pengarna. Läs mer om kundcaset

Läs mer
Norrenergi

Norrenergi

– “Jag kände knappt övergången till det nya systemet, det gick förvånansvärt smidigt.” Det befintliga systemet hade börjat orsaka incidenter och skulle snart vara utan support. Norrenergi, som varje dygn hanterar 60.000 transaktioner av mätvärden, behövde snarast få hem en lösning ...

Läs mer
Dustin

Dustin

Trovärdighet väger tungt för Dustin.

Nordens ledande återförsäljare inom IT och Hemelektronik hade genomfört ett betydande projekt med att införa ett nytt verksamhetssystem baserat på Microsoft Dynamics AX och CRM. Nu såg Dustin behovet av en partner som kunde säkerställa stabil och effektiv förvaltning och vidareutveckling av lösningen.

Läs mer
Banken

Banken

Banken som är en av Europas största, hanterar i ett av sina affärsområden redovisning och bokslut för tusentals organisationer. Affärssystemet Dynamics AX blev lösningen och samtidigt ett nav som är integrerat mot andra nödvändiga system inom banken.

En av Sveriges största processindustrikoncerner

En av Sveriges största processindustrikoncerner

En av Sveriges största processindustrikoncerner  valde affärssystemet Dynamics AX. Projektet startades i Sverige och rullas nu ut i flera länder. Det handlar om en komplett affärssystemlösning med IT-stöd för samtliga affärsprocesser, som material och produktionsstyrning, logistik och ekonomi. Accigo ...

Läs mer
Halens AB

Halens AB

Halens AB  – ett av Sveriges ledande distanshandelsföretag – valde Dynamics AX som sitt affärssystem och Accigo som partner för att driftsätta den nya affärssystemlösningen.

Konsultföretaget

Konsultföretaget

Konsultföretaget med ett 50-tal konsulter behövde få bättre överblick över resursbeläggningen, hantera både serviceuppdrag och större projekt samt förenkla och effektivisera tidsredovisningen. Och allt skulle i princip automatiskt falla ut i fakturor och tillhörande ekonomiprocesser.

Vitamin Well

Vitamin Well

”Det går inte att jämföra med tidigare. Nu spar vi otroligt mycket tid”

Vitamin Well är en alldeles ny svensk framgångshistoria. På några få år har man tagit fram en hälsodryck som säljs på apotek, i pressbyråer, caféer och andra platser. Man har gått från noll till över 4 000 återförsäljare sedan lanseringen våren 2008.   Med snabb tillväxt följer utmanin...

Läs mer
Kontakta oss