Digitalisering är en förutsättning för nutiden

Vi på Accigo hjälper våra kunder med allt ifrån utveckling av affärssystem, design av webbsidor till förändringsledning och processoptimering. Vi kombinerar alla de viktigaste kompetenserna i ett gemensamt erbjudande för att maximera våra kundleveranser.

Affärsområden
Alla Business Application CRM Data-Driven Transformation Digital Architecture Digital Lead Norge Systems Integration Web & Productivity

Affärs- och verksamhets­utveckling baserat på digitala lösningar

Vi värdesätter verksamhetsutveckling lika högt som själva tekniken och vad den möjliggör.Vi arbetar med allt från analys och strategi till konkret systemutveckling och implementation samt förvaltning. När vi började för 11 år sedan gjorde vi det med en vision om att bygga ett annorlunda konsultbolag som alltid ser till kundens bästa. Det ledde till vårt kundlöfte som är kärnan i allt vi gjort sedan starten; Harmoni satt i system™.

Ladda fler
Varför Accigo?

Vi är ett annorlunda konsultbolag som värdesätter verksamhetsutveckling lika högt som själva tekniken och vad den möjliggör.

Tydlig verksamhetsnytta är ett självklart mål i vårt kundpartnerskap. Vägen till digitalisering ska vara trygg och bekväm. Ansvar och kunskap om din verksamhet är därför lika viktigt som fulländade digitala lösningar. Vår företagsfilosofi som även bildar grunden till vårt affärskoncept Harmoni satt i system™, samt vår formel 1+2=3+4 särskiljer oss på marknaden i allt från förhållningssätt till metoder.

 

Accigos sätt att arbeta med digitalisering av verksamhetsprocesser, styrs av den övertygelse som fick oss att bildas för drygt elva år sedan; Det behövs ett alternativ på en marknad som traditionellt präglats av projekt med höga risker och sprängda kostnads- och tidsramar.

Harmoni satt i system™ förklarar det unika tillvägagångssättet, förhållningssättet, affärslogiken, verktygen och metoderna som vi anammat för att säkerställa trygga projekt och tjänster inom digitalisering. Att hand i hand med detta synliggöra mätbara verksamhetsnyttor är en självklar del av vårt kundpartnerskap.

 

Vårt affärskoncept påminner därför våra kunder och oss själva om att vi är den affärssystemsleverantör som levererar trygga projekt och därigenom utvecklar våra kunders affärsverksamhet. I begreppet Harmoni satt i system™ ryms ett affärskoncept som innehåller hundratals faktorer när det gäller verktyg, metoder och affärslogik. Sammanfattningsvis betyder det att våra kunder bemöts med ett förhållningssätt och beteende som visar på ansvarstagande utöver det vanliga när det kommer till affärs och verksamhetsutveckling baserat på digitala lösningar.

Är du redo att revolutionera digitaliseringen med oss?

Accigo har ett förhållningssätt som utmanar gamla strukturer och invanda arbetsprocesser. Genom att tänka annorlunda och kombinera affärsutveckling, förändringsledning och tekniskt djup kan vi skapa affärsnytta på riktigt. Jan Mentzer berättar gärna mer om vårt affärskoncept, Harmoni satt i system™, som är helt unikt för branschen.

Partner

Jan Mentzer

jan.mentzer@accigo.se 070 810 12 02
Urval av plattformar vi jobbar med