Effekthemtagning

Säkerställa att ni når effektmålen för era digitala lösningar.

Det är viktigt att era digitala investeringar återbetalar sig i nyttoeffekter.

En digital investering handlar med andra ord om mer än själva tekniken. Det handlar om hur den tekniken passar in i verksamheten och hur den används för att bidra till affärs- och verksamhetsnyttan. Det är därför effekthemtagning är så viktigt. För att säkerställa att alla digitala investeringar återbetalar sig. Med hjälp av effektmål (och uppföljning av dem), från första implementationen och över tid och Accigo Digital Adopition™ skall våra kundpartnerskap synliggöra mätbara verksamhetsnyttor och hur digitala investeringar bidrar till maximal nytta.

  • Maximerad digitalt nyttjande och digital adoption
  • Få kontroll över kostnader och nyttja befintliga licenser/applikationer
  • Säkerställa att investeringen bidrar till affärs- och verksamhetsnytta
  • Sätta tydliga effektmål som följs upp över tid
Ladda ner vår guide!  Fyra steg till att jobba mer datadrivet  I denna guide delar vi med oss av våra allra bästa tips på hur du börjar din  datadrivna resa och kommer igång på riktigt. Hämta guiden

Implementera digitala lösningar med lägsta risk

En lyckosam digital implementering ger betydligt snabbare investeringsåterbetalning.

Digitala investeringar ska bidra till affärsnytta

Utgå från affärs- och verksamhetsnytta när ni ska göra en digital investering.

Sätt effektmål som är mätbara

Se till att alla era effektmål är mätbara och att de följs upp över tid

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur ni kan jobba med effekthemtagning?

Då har du kommit rätt! Hör gärna av dig så berättar vi mer. Både om hur ni kan jobba med effekthemtagning och hur vi säkerställer trygga projekt och tjänster med hjälp av vårt affärskoncept Harmoni satt i system™ och Accigo SafeRisk™.

  • Vi ser våra kundrelationer som partnerskap
  • Tillsammans utmanar vi gamla strukturer och invanda arbetsprocessen