Systematiskt relationsbyggande

Systematiskt relationsbyggande

Faktisk förenkling. Faktisk tidsbesparing. Faktisk nytta. Vårt affärsområde för hantering av relationer hjälper företag och organisationer att underlätta och optimera arbetsprocesserna vid externa kontakter. Oavsett om det handlar om kunder, leverantörer eller rekrytering.

 

– Vill ditt företag ha järnkoll på kunderna och tillgång till all kundinformation ni behöver, just när ni behöver den? Vår lösning innebär att ni får en egen så kallad Produktivitetscoach, som är med er från start genom hela implementationen och fram till dess att ni har fått kontinuitet i ert utnyttjande av CRM och är självgående.

Se och hör mer i filmen!

 

När vi hjälper dig att skaffa ett systemstöd för att hantera relationer, handlar det minst lika mycket om att förstå din bransch och verksamhet med tillhörande affärsprocesser, som den teknik som rent fysiskt är lösningen (olika tillämpningar av Microsoft Dynamics CRM).

Även om det brukar kallas för ett IT-projekt, är det viktigt att komma ihåg att det innefattar människor som ska förstå och medverka till en förändring.

Likaså bör man vara klar över vilka affärsnyttor man vill skapa med investeringen, inom vilka områden samt en hel rad andra mer mjuka värden. Denna helhet, med dess otaliga inneboende parametrar ligger i Accigos företagsfilosofi och det affärskoncept som vi kallar Harmoni satt i system™.

  • Accigos lösningar bygger på affärssystemet Microsoft Dynamics CRM som finns hos företag över hela världen.
  • Genom Accigo xRM One Step, våra färdiga erbjudanden baserade på Microsoft Dynamics xRM, erbjuder vi en lösning för alla dina relationer. Den är utformad för att du så snsabbt som möjligt ska komma igång och få kontroll över dina viktiga affärsrelationer.
Kontakta oss