Vi ger människor och företag digitala superkrafter

För många handlar digitalisering mest om teknik. För oss är det mycket mer än så. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi tjänster, produkter och affärer. Vi får medarbetare och verksamheter att växa, våga sikta högre och öppna nya dörrar som ingen visste fanns.

Testa dig!  Betalar du för mycket för Azure?  Gör vårt test och se om du har koll på kostnaderna i din molnmiljö – eller om  du kan använda resurserna ännu mer effektivt. Till testet

Digitalisering handlar till 90% om människor och 10% om teknik

I våra kundpartnerskap arbetar vi med verksamhetsutveckling och ser tekniken som en möjliggörare för det. Tack vare tekniken går det att utveckla produkter och tjänster på ett sätt som inte tidigare var möjligt. Det går även att arbeta smartare och effektivare tack vara nya digitala verktyg. Samtidigt är teknik till liten nytta om ingen använder den. Det är när samspelet mellan människa och teknik fungerar som digitaliseringens fulla styrka visar sig.

Distasarbete

Hur har pandemin påverkat digitaliseringen?

Pandemin har skyndat på digitaliseringen och nu, ett år senare, står många organisationer starkare digitalt än någonsin förut. Vi har frågat några av våra experter om deras reflektioner och vad du och din organisation borde fokusera på.

Accigo
Rekommenderad guide

Så här skapar ni en digital kultur tillsammans

Visste du att endast 34% av dina medarbetare kommer ta till sig den nya tekniken du implementerar i företaget? Resterande 66% kommer antingen att tveka eller helt enkelt strunta i det och köra på i gamla hjulspår.

  • Basera digitaliseringen på värde för användarna
  • Motivera med hjälp av effektivare arbetssätt
  • Ta små steg ofta
  • Se till att ledningen är med på digitaliseringen

Våra medarbetare berättar

Vi är ett annorlunda konsultbolag som värdesätter verksamhetsutveckling lika högt som själva tekniken och vad den möjliggör

- Maria Lennman