Affärs- och verksamhets­utveckling baserat på digitala lösningar

Det är hur vi gör det som gör oss annorlunda. Vi kallar det för Harmoni satt i system™.

Digitalisering handlar till 90% om människor och 10% om teknik

I våra kundpartnerskap arbetar vi med verksamhetsutveckling och ser tekniken som en möjliggörare för det. Tack vare tekniken går det att utveckla produkter och tjänster på ett sätt som inte tidigare var möjligt. Det går även att arbeta smartare och effektivare tack vara nya digitala verktyg. Samtidigt är teknik till liten nytta om ingen använder den. Det är när samspelet mellan människa och teknik fungerar som digitaliseringens fulla styrka visar sig.

Rekommenderad guide

Så här skapar ni en digital kultur tillsammans

Visste du att endast 34% av dina medarbetare kommer ta till sig den nya tekniken du implementerar i företaget? Resterande 66% kommer antingen att tveka eller helt enkelt strunta i det och köra på i gamla hjulspår.

  • Basera digitaliseringen på värde för användarna
  • Motivera med hjälp av effektivare arbetssätt
  • Ta små steg ofta
  • Se till att ledningen är med på digitaliseringen
Video

Harmoni satt i system™

Hela Accigo vilar på det affärskoncept vi tog fram när vi startade, Harmoni satt i system™, och det förklarar vårt unika tillvägagångssätt, förhållningssätt och metoderna som vi anammat för att säkerställa trygga projekt och tjänster inom Digitalisering.

Våra medarbetare berättar

Vi är ett annorlunda konsultbolag som värdesätter verksamhetsutveckling lika högt som själva tekniken och vad den möjliggör

- Maria Lennman