IT-säkerhet

En säkerhetslösning som anpassas efter dina behov

  • Analys & förebyggande strategi
  • Säkra upp IT-miljö
  • Utbildning för personal
Konsulter hos Accigo har möte

IT-säkerhet som ser till att du kan utveckla och digitalisera er verksamhet på ett säkert vis.

På Accigo arbetar vi med hållbar IT-säkerhet. Det innebär att vi främjar utveckling istället för att bromsa. Vi arbetar med förebyggande åtgärder så att din organisation är förberedd inför en cyberattack, har identifierade säkerhetsrisker och uppdaterade krisplaner. Framförallt skapar vi kännedom om hot och risker i omvärlden genom att utbilda dina medarbetare så att de har kunskap och trygghet att förekomma hot i sitt dagliga arbete.

Därför är det smart att samarbeta med Accigo

Vi fokuserar på människorna

Ny teknik och digitala verktyg är bara 10% av framgången. Resterande 90% beror på människorna som ska använda den. När människor har koll växer deras engagemang.

Din affärsnytta är vårt mål

IT-säkerhet ska bidra till att göra din organisation starkare och mer konkurrenskraftig. Det är därför vi på Accigo alltid har som mål att IT-investeringar ska bidra till maximal affärsnytta.

Att förstå din verksamhet är nyckeln

När vi förstår din verksamhet kan vi föreslå de skräddarsydda lösningar som passar bäst. Att vi förstår organisationen vinner alla på.

Vår breda kompetens är till din fördel

Vi har alltid fokus på helheten, och förstår delarna som utgör den. Vi är experter på IT-säkerhet, förvaltning, verksamhetssystem, förändringsledning och mycket mer.

”Accigos REACT-modell har säkrat upp vår verksamhet, både tekniskt och mänskligt, utan att vi tappat progressen i vår digitaliseringsresa”

–Säkerhetsansvarig för stort retail-bolag i Sverige

Accigos REACT-modell har allt du behöver

Det är viktigt att ha en robust IT-säkerhetslösning på plats för att skydda dig och din information från cyberattacker och dataintrång. För att möta efterfrågan på proaktiva säkerhetslösningar har vi tagit fram erbjudandet REACT som fokuserar på tre områden: Review, Environment och Awareness, Culture & Training.

Review

Vi utför en genomlysning av de vitala delarna i digitala och fysiska IT-miljöer för att hitta sårbarheter och tänkbara attackytor. Genom vår omfattande översyn kan vi ge dig värdefulla insikter i vad som fungerar bra och vad som kan förbättras i din IT-miljö.

Environment

Vi säkerställer att din Microsoft-miljö är säker genom att implementera och förvalta rekommenderade säkerhetslösningar, anpassat för din verksamhet. Vi arbetar också med dig för att säkerställa att din personal följer bästa praxis vad gäller säkerhetshantering.

Awareness, Culture & Training

Vi erbjuder en skräddarsydd utbildning och medvetenhetsträning för din personal, vilket är viktigt för att minska risken mot cyberhot. Antingen genom Microsoftutbildningar med simulerade angrepp, eller med utbildning på plats i er verksamhet. Genom att ge din personal nödvändig kunskap och verktyg för efterföljnad av säkerhetsprotokoll och igenkänning av potentiella hot, minskas risken för dataintrång och andra cyberattacker.

Vilken samarbetsform passar dig?

Accigos flexibla säkerhetserbjudande

Rådgivning

Oavsett var din organisation befinner sig i frågan om IT-säkerhet finns vi alltid tillgängliga för rådgivning.

Enskilda insatser

Behöver du bara en nulägesanalys, hjälp att säkra upp tekniken eller utbilda personalen? Inga problem, det fixar vi.

Helhetslösning

Är du redo att ta ett helhetsgrepp om er IT-säkerhet utan att tappa fart i digitaliseringen? Då är vår REACT-modell klockren.

Boka möte

Få feedback på din säkerhetsstrategi av våra experter

En bra säkerhetsstrategi ger dig verktygen att vara proaktiv i vardagen och snabbfotad när attacken är ett faktum. IT-säkerhet ska inte stå i vägen för digitalisering. Det ska vara ett verktyg för att digitalisera på ett säkert vis.

Har din säkerhetsstrategi brister utan att du vet om det?

Nu har du möjlighet att få din säkerhetsstrategi kontrollerad av våra säkerhetsexperter. Samtidigt som du får en bättre förståelse för vad en komplett säkerhetsstrategi faktiskt bör innehålla. 

Detta kommer du få med dig från mötet 

  1. Möjlighet till feedback på din befintliga säkerhetsstrategi
  2. Inblick i Accigos väletablerade process för IT-säkerhet
  3. En fördjupad förståelse för vad en komplett säkerhetsstrategi innehåller
  4. Förståelse för hur era medarbetare kan bli ett stabilt skydd mot IT-attacker

Mötet sker digitalt och är 45 minuter.

Kontakta oss direkt

Vill du veta mer om vad vi kan göra för dig?

Skicka ett mail till vår säkerhetsexpert, Joakim Rodéhn. Han kommer kunna svara på din frågor.