En mänsklig approach till cybersäkerhet

 • Öka motståndskraften
 • Gör det lätt att göra rätt
 • Säkra det som är viktigast: dina användare, din data
Cybersäkerhet

Accigo hjälper dig att öka mostståndskraften

Cybersäkerhet handlar om att öka motståndskraften mot hot, såsom hackerattacker, som kan resultera i ekonomisk förlust, skada på ryktet eller avbrott i verksamheten. Accigo erbjuder hjälp med att hantera denna risk genom att säkra era mest kritiska tillgångar: människor, information och IT-system.

Fördelarna med Accigo Cybersäkerhet

Är vi rätt för dig?

Fokus på människan

Genom att sätta människan i fokus för vårt arbete höjer vi er medvetenhet kring IT-säkerhet samtidigt som vi skapar säkra system. Vi lyssnar på era behov och skapar lösningar som passar er både tekniskt och kulturellt.

Verksamhetsförståelse

Genom att noggrant analysera och förstå dina affärsprocesser och unika risker, skapar vi skräddarsydda säkerhetslösningar. Vårt team av experter kombinerar teknisk kompetens med en holistisk förståelse för din verksamhet. Det resulterar i strategier som stärker din organisations övergripande säkerhetskultur och ökar skyddet mot hot.

Tekniskt kunnande

Vi erbjuder praktisk rådgivning för att optimera er säkerhetsstrategi och expertis inom den senaste tekniken. Genom att välja oss får ni tillgång till pålitliga konsulter som löser problem, förutser och möter framtidens tekniska utmaningar.

Tjänst: IT-säkerhet

En säkerhetslösning som anpassas efter dina behov

På Accigo arbetar vi med hållbar IT-säkerhet. Det innebär att vi främjar utveckling istället för att bromsa. Vi arbetar med förebyggande åtgärder så att din organisation är förberedd inför en cyberattack, har identifierade säkerhetsrisker och uppdaterade krisplaner. Framförallt skapar vi kännedom om hot och risker i omvärlden genom att utbilda dina medarbetare så att de har kunskap och trygghet att förekomma hot i sitt dagliga arbete.

Tjänst: Informationssäkerhet & compliance

Informationssäkerhet handlar om människor

Framgångsrikt arbete med informationssäkerhet handlar i det yttersta om förändrade attityder och beteenden. På Accigo arbetar vi med informationssäkerhet främst utifrån ett verksamhetsperspektiv och i gränslandet mellan verksamhet och IT. Fokus ligger på riskhantering, förändringsledning, implementation och rådgivning. Kortfattat innebär det att vi hjälper företag att använda molntjänster utan att tumma på regelefterlevnaden.

Molnsäkerhet

Molntjänster är skalbara, säkra och snabba

Molnsäkerhet, cloud security eller det som även kallas cloud computing-säkerhet, handlar om att säkra information och tjänster som är lagrade i, och tillgängliga via, olika typer av molntjänster. Med molntjänster menas de tjänster som tillhandahålls online av en tredje part, till exempel lagring av data, programvaror och tjänster för att bearbeta data.

Cloud Operations

Projekt- och förändringsledare som kan cybersäkerhet

Snittkostnaden för en cybersäkerhetsincident ligger på c:a 40 miljoner kr (IBM). Frågan är inte om ni blir drabbade utan hur ni klarar er när det inträffar. Våra erfarna projekt- och förändringsledare stödjer er i att anpassa organisationen till en skiftande hotbild, och tillsammans skapar vi cybersäkerhetsförmågor som reducerar riskerna och ökar er motståndskraft.

Accigo Cybersäkerhet – tjänster

Allt du behöver för att arbeta säkrare i digitala miljöer

Våra experter inom Cybersäkerhet hjälper dig och din organisation att arbeta säkrare i digitala miljöer. Oavsett om du behöver en helhetsleverantör, rådgivare eller hjälp inom specifika områden finns vi här, redo att hjälpa dig.

Accigo Cybersäkerhet

Phishing-simulationer

Vi genomför phishing-simulationer för att testa i vilken utsträckning man känner igen och hanterar phishingsförsök.

Säkerhetskultur

Vi mäter organisationens säkerhetskultur och bidrar med insikter i hur ni kan förflytta den för att minska era affärsrisker.

Kommunikation

Vi ökar medvetenheten om de vanligast förekommande hoten genom målgruppsanpassad, kreativ kommunikation.

Utbildning

Vi utbildar medarbetare och ger dem nya kunskaper, färdigheter och förmågor för att kunna arbeta säkrare i vardagen.

Beteendeförändringar

Vi identifierar nyckelbeteenden som driver risker och jobbar med att löpande förändra dem genom insatser.

User Adoption

Vi säkerställer att era medarbetare tar till sig ny teknik, så som lösenordshanterare eller multifaktorautentisering, på ett effektivt sätt.

Program- och projektledning

Vi leder stora och komplexa cybersäkerhets-transformationer eller enskilda projekt.

Förändringsledning

Vi arbetar systematiskt och strukturerat med att leda medarbetare genom förändring.

Hotmodellering

Vi identifierar, beskriver och värderar risker kopplat till er IT-miljö samt ger förslag på åtgärder.

Penetrationstestning

Vi testar era mobila- och webbapplikationer samt nätverk och infrastruktur för att identifiera sårbarheter och åtgärder.

Riskbedömningar

Vi identifierar, beskriver, värderar och prioriterar bland risker kopplat till er informationssäkerhetsarbete.

Dataskydd

Vi definierar lämpligt skydd för er data och genomför åtgärder för att skydda den i er digitala arbetsplats.

AI

Vi hjälper er organisation att bli redo för att implementera AI.

IAM

Vi städar upp bland era konton, så att ni får en bättre behörighetsstruktur i er organisation.

Infrastruktur

Vi säkrar upp tekniken inom organisationen, både i molnet och on-premies.

Klienter

Vi ser till att era datorer, mobiltelefoner och andra uppkopplade enheter är säkerhetskompatibla.

Disaster Recovery

Vi skapar en strategi som ger er verktyg för att hantera intrång och olyckor.

Checklista för informationssäkerhet Detta måste ingå i din riskanalys Kvalitetssäkra din uppgiftshantering Hämta checklistan nu
Accigos medarbetare

Våra specialister inom cybersäkerhet

Joakim Johansson-senior-security-advisor

Joakim Rodéhn

 • Senior Security Advisor
Niclas Falkestrand IT-säkerhet Accigo

Niclas Falkenstrand

 • Cyber Security Specialist

Vincent Vukovic

 • Cyber Security Advisor

Angelique Dawnbringer

 • Digital Trust, Information & Cybersecurity Advisor
David Effemey

David Effemey

 • Projektledare och rådgivare inom informationssäkerhet & compliance
Fanny Lindberg, Accigo

Fanny Lindberg

 • Microsoft 365- och digital workplace-specialist
Öka motståndskraften tillsammans med oss

Kontakta vårt team för mer information om våra erbjudanden inom cybersäkerhet

Du kanske vill veta var du ska börja, hur du blir bättre eller vad ditt nästa steg är? Kontakta oss så pratar vi vidare.

Vincent kan hjälpa dig vidare

Vill du ha en personlig kontakt direkt?

Vincent är vår kontaktperson för cybersäkerhet och hjälper dig gärna vidare. Skicka ett mail till honom så får du svar inom kort.