Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365 är Microsofts plattform för verksamhetssystem. Intelligenta och ändamålsbyggda applikationer som samverkar med en gemensam datakälla och skapar framtidens affärsprocesser i molnet.

Accigos syn på framtida företagssystem

Megatrender som globalisering, digitalisering och hållbarhetsfokus skapar utmaningar för gårdagens affärssystem. De affärssystemen har utvecklats över tid för att hantera allt större delar av företagens verksamhetsprocesser. På vägen har systemen dock blivit alldeles för komplexa och det begränsar deras förmåga att snabbt hantera förändringar och innovation.

Ett modernt företagssystem måste kunna stödja både stabilitet i standardprocesser samtidigt som den möjliggör förändring, effektivitet, flexibilitet och innovationer. Dynamics 365 svarar upp på de utmaningarna. Det har en stabil grund för standardprocesser och i kombination med den växande verktygslådan inom Power Platform kan värde skapas genom produktivitetshöjande applikationer och automatiserade processer.

Framtidssäkert i molnet

Dynamics 365 och Power Platform uppdateras kontinuerligt. Det innebär att man inte längre behöver genomföra stora omfattande uppdateringar som stör verksamheten. Platformen hanteras dessutom i Microsofts molntjänst Azure vilket innebär hög prestanda och maximal säkerhet.

Flexibilitet med 360-vy över er data

Dynamics 365’s applikationer för verksamhetsprocesser kompletteras av Power Platform’s visuella gränssnitt där kan utveckla konkurrenskraftiga lösningar och applikationer.

Automatisering och effektivitet

Ni kan strömlinjeforma era affärsprocesser genom intelligenta lösningar och öka produktiviteten inom alla delar av företagets verksamhetssystem, oavsett komplexitet.

Konsulter hos Accigo har möte
Varför Microsoft Dynamics 365?

Anpassade lösningar för dig

Microsoft Dynamics 365 är en kraftfull men ändå lättanvänd plattform som låter dig bygga den perfekta lösningen för ditt företag. Alla tillgängliga verktyg gör det möjligt att enkelt skapa anpassade appar som passar dina specifika behov. Du kan också använda förbyggda appar från Microsoft eller tredjepartsleverantörer för att komma igång så snabbt som möjligt.

Microsoft Dynamics 365 är otroligt flexibelt, så att du enkelt kan lägga till eller ta bort funktioner när ditt företag förändras. Och eftersom det är molnbaserat kan du komma åt dina data och appar var som helst, på vilken enhet som helst! Om du letar efter en heltäckande men ändå anpassningsbar affärslösning är Microsoft Dynamics 365 perfekt.

Microsoft 365 Dynamics – Sales

Microsoft 365 Dynamics Sales är en heltäckande CRM-lösning som gör det möjligt för företag att effektivisera sin försäljning och kundservice. Kort sagt är det ett verktyg för att hantera kundrelationer.

Genom att integrera med andra Microsoft 365-tjänster ger Dynamics Sales organisationer en enda plats att hantera all kundinformation och försäljningsaktivitet. Det kan hjälpa till att öka produktiviteten och effektiviteten genom att ge användarna snabb och enkel tillgång till den information och de verktyg de behöver.

 

Dynamics Sales kan hjälpa företag att hålla reda på sin försäljningspipeline, hantera kundkonton och kontaktinformation samt automatisera uppgifter som leadgenerering och uppföljning. Det kan också hjälpa kundtjänst att hantera förfrågningar och lösa problem mer effektivt.

Sammantaget är Microsoft 365 Dynamics Sales en kraftfull CRM-lösning som kan hjälpa organisationer att förbättra sin försäljning och kundservice.

 • Lead och möjlighetshantering
 • Aktivitetsledning
 • Säljinformation
 • Kundhantering
 • Automatisering av försäljningsprocesser

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Dynamics 365 Business Central är en kraftfull ERP-lösning som kan hjälpa dig att automatisera olika affärsprocesser, bland annat ekonomihantering, lagerhantering och orderhantering. Det kan hjälpa dig att förbättra din operativa effektivitet och bättre hantera dina resurser. Det finns dessutom funktioner som hjälper dig att utveckla kundrelationer för att bättre förstå deras behov. Dynamics 365 Business Central hjälper ditt företag att bli mer flexiblet, lyhört och lönsamt.

 • Affärsautomation
 • Kundengagemang
 • Analys och rapportering

Microsoft Dynamics 365 - Field Service

Dynamics 365 Field Service ger företag möjligheten att hantera sin fältserviceverksamhet på en mängd olika sätt. Systemet kan användas för att hantera schemaläggning, utskick, resursallokering och fakturering. Dessutom finns utmärkta verktyg för att hantera kundservice, som exempelvis ärendehantering och självbetjäning vilket skapar en bättre helhetsupplevelse för dina kunder.

 • Schemaläggning
 • Hantering av arbetsordrar
 • Lager- och tillgångshantering
 • Kund- och kontraktshantering
 • Smart ruttplanering

Microsoft Dynamics 365 - Finance

Dynamics 365 Finance hjälper dig att automatisera processer för redovisning, kundreskontra, leverantörsskulder och kontanthantering. Det gör det möjligt för dig att fatta bättre beslut baserat på mer komplett information. Modulerna innefattar verktyg för att hantera olika typer av data, såsom fakturor, kund- och leverantörsreskontra och kontantflöden.

 • Ekonomisk rapportering
 • leverantörs- och kundreskontra
 • Budgetering
 • Kassa- och bankhantering
 • Leasing av tillgångar
Molnpartner

Microsoft Dynamics 365 - Customer Service

Dynamics 365 for Customer Service hjälper företag att hantera sin kundtjänstverksamhet i molnet. All kundinformation hittas i ett centralt arkiv vilket gör det möjligt för kundtjänst/agenter att spåra och lösa problem snabbt och effektivt. Vill man effektivisera ytterligare så finns möjligheter att automatisera många av de uppgifter förknippade med kundtjänsthantering.

 • Ärendehantering
 • Interaktivt servicenav
 • Hantering av kundtjänst

Microsoft Dynamics 365 - Supply Chain Management

Gör det enklare för användare att både spåra och hantera rörelsen av varor och material genom hela försörjningskedjan. Den har har smidiga funktioner för att hantera lager, beställningar och leverantörer, och för att spåra försändelser. För att utveckla och effektivisera finns det även funktioner som ger större insyn i leverantörskedjan. Med hjälp av de verktygen kan användare identifiera flaskhalsar och optimera flödet av material.

 • Lager- och lagerhantering
 • Transportledning
 • Planering av försörjningskedjor
 • Efterfrågehantering
 • Inköp och upphandling

Microsoft Dynamics 365 - Commerce

Vill du erbjuda dina kunder att handla dina varor och/eller tjänster online? Med Dynamics 365 Commerce kan du snabbt och lätt komma igång med din ehandel. Alla nödvändiga verktyg för att sätta upp och hantera en onlinebutik finns inkluderade. Dessutom finns inbyggda funktioner för marknadsföring, SEO och integration av sociala medier. Alltså en komplett lösning för dig som vill sälja dina produkter och tjänster online.

 • Handelsarkitektur
 • Marknadsföra dina produkter och tjänster
 • Hantering av order, kunder, ekonomi
 • Bedrägeriskydd

Microsoft Dynamics 365 Customer Insights

Dynamics 365  Customer Insights är ett molnbaserat verktyg för automatiserad marknadsföring. Det hjälper företag att attrahera, engagera och vårda sina kunder. Det ger en komplett bild av kundresan, från första kontakt till köp. Det ger även företag möjlighet att skapa personliga marknadsföringskampanjer som levererar rätt budskap, till rätt person, vid rätt tidpunkt.

Med Marketing Automation har ni möjligheten att spåra varje interaktion en kund har med ert varumärke, och ger värdefulla insikter som kan användas för att skapa mer riktade och effektiva marknadsföringskampanjer.

 

 • Lead management
 • Kontakthantering
 • Segmentering och inriktning
 • Hantering av marknadsföringskampanjer
 • Event management
Kontakt

Vill du veta mer om hur ni kan jobba med Dynamics 365?

Hör gärna av dig så berättar vi mer. Både om hur vi kan hjälpa er med Dynamics 365 men även hur vi säkerställer trygga projekt och tjänster.

 • Vi ser våra kundrelationer som partnerskap
 • Tillsammans utmanar vi gamla strukturer och invanda arbetsprocesser

Urval av plattformar vi arbetar med

Microsoft Partner

Accigo Microsoft Partner