Vill du använda data för att ta bättre beslut?

Vi hjälper företag att bli datadrivna, hela vägen från övergripande strategiskt tänkande ned till de tekniska detaljerna.

Accigo
Från start till mål

Målet är en datadriven organisation

Genom att sortera och analysera data kan vi inte bara hjälpa dig att fatta bättre affärsbeslut, utan även hjälpa er förstå varför det är rätt beslut att ta. Vi börjar alltid med att titta närmare på kultur, process och IT-plattformar för att få fram en nulägesbild och göra en plan för hur ni ska nå era datadrivna mål.

VANLIGA UTMANINGAR

Behöver du hjälp med något av detta?

Här är några av de vanligaste utmaningarna vi stöter på.

Känner du igen dig? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Anpassa vår tekniska arkitektur för att arbeta med data-driven analys

För att kunna arbeta med data-driven analys är det viktigt att ni har en teknisk arkitektur som är anpassad för hur ni kommer arbeta.

Vi behöver rådgivning och coachning

Att arbeta med data är komplext och ibland behövs extern hjälp och stöttning.

Ta oss från reaktiv till proaktiv verksamhetsstyrning

Genom att använda data som verktyg kommer ni kunna agera proaktivt i er verksamhetsstyrning.

Kunna använda historisk data för att fatta bättre beslut framåt

Ta tillvara på den historiska data som finns för att skapa er ett bättre beslutsunderlag.

En digitaliseringspartner

Accigos väg till datadriven framgång

Skapa en datadriven kultur

En organisation som har ett datadrivet förhållningssätt förstår affärsnyttan i sin data och hur den kan användas som stöd genom hela organisationen. Våra förändringsledare guidar er på vägen.

 

Utforma rätt processer

Det handlar till stor del om att använda data för att fatta faktabaserade och proaktiva beslut, både stora och små. För att lyckas krävs det tydliga processer för hela organisationen. Tillsammans identifierar vi era processer och anpassar dem för ett datadrivet arbetssätt.

IT-arkitektur anpassad för en datadriven organisation

För att kunna arbeta datadrivet måste er IT-arkitektur hålla för de krav som ställs. Exempelvis kunna lagra data utan att riskera brist på utrymme. Våra arkitekter ser till att er IT-arkitektur optimeras för att fatta datadrivna beslut.

Jonas Hagen Accigo
Accigos experter

Några av oss som arbetar med datadriven analys

Benny Heinby

  • Affärsområdesansvarig Datadriven Transformation
Joakim Gartmark

Joakim Gartmark

  • Leading Consultant
Consultant – Data-Driven Transformation

Philip Birkås

  • Konsult – Data-Driven Transformation
Fokusområden

Våra olika områden inom datadriven analys

Datadriven analys är ett brett begrepp. För att konkretisera vad vi hjälper till med har vi grupperat det i ett antal olika fokusområden. Alla organisationer har givetvis olika utmaningar och målsättningar och så länge du vill använda data i din organisation är det datadriven analys du ska fokusera på.

Datahantering och visualisering

Genom att kombinera data från flera olika källor ökar analysförmågan över hela organisationen. Tydliga dashboards och visualiseringar ersätter gamla Excelfiler och rapportlösningar. Allt med en hög grad av self-service business intelligence.

Rådgivning och coachning

Vi är experter på strategi, analys och teknik. Vi hjälper organisationer att samla ihop spretiga behov till en tydlig roadmap där den senaste tekniken säkerställer en optimerad lösning. Som rådgivare nöjer vi oss inte förrän hela analysförmågan hos kunden når nya nivåer, även kompetensmässigt.

Verksamhetsstyrning

Vi hjälper våra kunder att gå från reaktiv till proaktiv verksamhetsstyrning. Med automatiserade affärsprocesser och effektiva analysmöjligheter frigörs tid till framåtblickande och analys. På så sätt kan orealiserad potential identifieras och ageras på.

Avancerad analys

Vi får våra kunder att ta nästa steg kopplat till big data och AI. Vi implementerar och coachar organisationer i att se möjligheterna i stora datamängder och modellering av dessa. På så sätt hjälper vi till att förbereda organisationer för framtiden.

Bli datadriven med oss

Kontakta vårt team för Datadriven Analys

Du kanske vill veta var du ska börja, hur du blir bättre eller vad ert nästa steg är? Oavsett vad är du alltid välkommen att kontakta oss för att snacka vidare.

Benny kan hjälpa dig vidare

Vill du ha en personlig kontakt direkt?

Benny är kontaktperson för Datadriven Analys och hjälper dig gärna vidare. Dra iväg ett mail till honom så får du svar inom kort.