Behöver ni stärka upp med digital ledarkompetens?

I en värld där den digitala utvecklingen går i rasande fart hjälper vi människor att nå framgång och hållbarhet i organisationens projekt.

 

Accigo
Konsulter sitter och pratar med varadra och User Adoption
med människan i centrum

Vi leder för att skapa verksamhetsnytta

Vi leder människor och organisationer genom digitaliseringen med människan i centrum och tekniken som möjliggörare. Vårt fokus är att skapa värde för individen för att få effekt i organisationen. Vår kombinerade kunskap inom förändringsledning, projektledning och ledarskap samt vår djupa tekniska kunskap är vår styrka.

Vanliga utmaningar

Behöver du hjälp med något av detta?

Här är några av de vanligaste utmaningarna vi stöter på.

Känner du igen dig? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Leda test

Vi kan bistå med kompetens inom testledning. Perfekt om ni exempelvis behöver stärka upp ett internt projektteam.

Leda förändring

Led din organisation tryggt och säkert genom digitaliseringen.

Leda IT-projekt

Genomför små och stora IT-projekt framgångsrikt och med önskat resultat.

Leda agilt

Utveckla era ledare och verksamhet med utgångspunkt i de agila principerna.

Fördelarna med Accigos digitala ledare

Är vi rätt för dig?

Fokus på människorna

Dina användare är vårt fokus och för oss handlar digitalisering till 90% om människor, det är vårt fokus.

Anpassade processer

Det finns ingen standardlösning men det finns en bästa lösning för dig och dina användare.

Rätt team för dig

Att implementera ny teknik består av många olika delar. Därför sätter vi ihop ett team med rätt kompetenser för dina behov.

Kompetenser

Digitalt ledarskap

Inom ramen för digitalt ledarskap finns ett antal viktiga kompetenser som behövs för att lyckas. Vi har sammanställt de av våra kompetenser som ofta efterfrågas. Är du nyfiken och vill veta mer? Hör av dig!

Agilt ledarskap

Det agila ledarskapet har fått fotfäste överallt i många verksamheter. Men är det egentligen så stor skillnad mot hur det gjordes förr?

Att leda agilt handlar om att maximera vad teamet kan göra i nuläget och samtidigt ha målbilden i sikte. För att teamet ska nå sin fulla potential har en agil ledare som uppdrag att facilitera förändringar, skapa förutsättningar och utrymme för experimentella handlingar, självledarskap och beslutsfattande.

Utifrån mål och syfte prioriterar och justerar en agil ledare i små steg. Det är som att systematiskt titta upp mot horisonten för att navigera mot målet och samtidigt sköta alla detaljer för att båten ska segla så snabbt som möjligt.

Det är nog många som har arbetat så hela tiden, men nu har det fått en etikett.

Förändringsledning

När världen upplevs som alltmer osäker ställs ökade krav på vår förmåga till kontinuerlig anpassning. Vi ser inte på förändring som en linjär process med tydlig start och mål utan vi tror på att det istället handlar om att utveckla våra kunders förmåga och kapacitet till att själva kunna anpassa sig snabbare till sin omvärld. Förändringsledning ser vi som nyckeln till att framgångsrikt leda individer och organisationer genom digitalisering och den digitala transformationen.

Tillsammans med våra kunder har vi utvecklat Digital Adoption Model med inspiration från ADKAR-modellen samt de agila principerna. Vår modell sammanför teknik och människa med verksamhetens affärsmål. Tillsammans har vi hjälpt över 30,000 medarbetare att göra sin förflyttning till den digitala arbetsplatsen.

Product owner

Som Product Owner ansvarar man för att maximera värdet av sin produkt, att driva arbetet med produkten framåt samt att definiera och prioritera teamets backlog. Rollen som Product Owner drivs av samarbetet i teamet. Det behövs en stark förmåga att kommunicera och visualisera från olika perspektiv för att kunna anpassa budskap till olika typer av intressenter. Man behöver även ha en teknisk kompetens och en förmåga att kunna fatta beslut. En förutsättning för att kunna driva projekt framåt och effektivt är att man som Product Owner har fulla mandat att ta beslut.

Projektledning

Att leda ett projekt handlar om att få ett team att tillsammans uppnå ett värde inom givna ramar. Projektledning har mer att göra med ledaregenskaper och kommunikation än om metod och projektscheman.

Kommunikation är centralt för att beställare och team skall känna trygghet i både vad som händer och varför. Kommunikation ger tryggare projekt och bättre resultat.

Framgångsrika projektledare behöver se sig som en i teamet, en del av leveransapparaten, för att kunna leda väl. Det är med örat mot rälsen och i den dagliga kontakten med teamet som risker kan mötas och hanteras innan de blir faktiska problem.

Genom att delta och stötta i beslut, och i det dagliga arbetet, får projektledaren kontroll utan att behöva kontrollera. Vi tror att medlemmar i projekt själva har förmåga att lösa problem när de uppstår.

Vi har med framgång hanterat multinationella projekt med flera organisationer inblandade genom kultur och språkbarriärer och tvärs över flera tidszoner. Vi genomför stora som små projekt med samma målsättning om maximalt värde för individ och organisation.

Safe

I och med utvecklingen av agila metoder så har Scaled Agile Framework (SAFe®) blivit allt vanligare ramverk med syfte att hjälpa framförallt större organisationer att utveckla och leverera programvara och system på kortast möjliga tid. SAFe bygger på Lean-Agile utveckling och är skalbart och justerbart så alla organisationer ska kunna anpassa arbetssätt utefter sitt egna behov.

För att organisationer ska lyckas med SAFe ser vi att det behövs ledare som går före, som driver och upprätthåller den organisatoriska förändringen. Som genom operationell excellens stärker individer och team, och får dem att nå sin fulla potential. Det behövs främjande av en ständigt lärande kultur och att ledare följer kärnvärdena i ramverket. Att leda i SAFe innebär ofta en roll som Scrum Master eller Product Owner, där flera tvärfunktionella agila team med personer från både affärs och utvecklingsteam, skapar agila tåg. Dessa tåg samverkar och synkroniserar arbetet för att skapa maximalt affärsvärde.

Scrum master

Att leda i rollen som scrum master med stöd av de agila ramverket handlar om att skapa förutsättningar för teamet att maximera sitt värde. Ramverket används som en stödstruktur. Sedan handlar det om att proaktivt leda, engagera, inspirera och vid behov utbilda alla, oavsett part i teamet, att förstå arbetsätt, verktyg och uppgifter.

Framgångsrika scrum masters har förmågan att skapa förutsättningar, tydliga ramar och att få alla på banan. Samt att över tid hålla hela teamet energifulla, fokuserade och bidra för maximal framdrift – utan att för den skull curla teamet. Kunskap om ramverk, verktyg, kommunikation och människor är framgångsnycklarna!

Målbilden för varje iteration är ständiga förbättringar i rörelse mot mål och värde.

Testledning

Testledning är tyvärr ofta en underskattad roll. Men det är den rollen som har en enorm möjlighet att kunna påverka och utbilda sin organisation i att både bli supervassa på att testa sina IT-lösningar och att bli superanvändare på samma gång. Testledningen har även möjlighet att stödja verksamhet och förvaltning mot ständig utveckling där de självständigt kan arbeta i uppgraderingsprojekt och nyutveckling framgent. För det som organisationen verkligen behöver är att ha verktyg, struktur, kommunikation och arbetssätt för en effektiv fortsatt kvalitetssäkring över tid.

En testledare tar fram testplaner och testrapporter, planerar och leder tester samt tar fram underlag och guidar vägen fram.

Som testledare vet vi vikten av att vara vassa på de digitala verktygen, på struktur och kommunikation för att leda med full progress, det är så vi jobbar!

Accigo
Digital Adoption model

Accigos leveransmodell

För att både vi och våra kunder ska ha full koll på hela leveransen har vi utvecklat en detaljerad leveransmodell. Den  baseras på agilt arbetssätt utifrån Scrum och SAFe, vilket innebär att det exempelvis är enkelt att addera kompetens under projektets gång. En av de stora fördelarna med vår leveransmodell är att vi kortar ned Time To Market genom att börja definiera en MVP (Minimum Viable Product) för att sedan arbeta vidare mot de långsiktiga digitaliseringsmålen, steg för steg.

Accigos experter

Några av oss som arbetar med digitalt ledarskap

Lisa Lindvall

Lisa Lindvall

  • Senior User Adoption Lead Microsoft 365

Vincent Vukovic

  • Cyber Security Advisor
Sanna Johansson

Sanna Johansson

  • Trusted Advisor

Robert Schmatz

  • Projektledare, Programledare
digitalisering, projektledning, förändringsledning
Skapa en digital arbetsplats med oss

Kontakta vårt team för mer information

Vill du veta var du ska börja, hur du blir bättre eller vad ert nästa steg är? Oavsett vad är du alltid välkommen att kontakta oss för att komma vidare.

Sanna hjälper dig vidare

Vill du ha en personlig kontakt direkt?

Sanna är kontaktperson för Digitalt Ledarskap och hjälper dig gärna vidare. Kontakta henne gärna så får du svar inom kort.