Från förstudie till mångårigt partnerskap

Global tillverkare

Utmaningen

Vår kund, en global tillverkare inom verkstadsindustrin, ville maximera de investeringar som redan var gjorda i deras affärssystem som baserades på Dynamics AX. Vår utmaning var att på ett så effektivt sätt som möjligt undersöka de möjligheterna som fanns med det befintliga systemet.

Lösningen

Vi började med en förstudie där vi undersökte möjligheterna att utnyttja det befintliga systemet på ett effektivare vis. Vi hjälpte till med globala utrullningar av affärssystemet för hela materialflödet och vi har skapat en helt ny plattform där vår kund nu kan göra affärer på ett sätt som tidigare inte var möjligt.

Resultatet

Förutom ett affärssystem som utnyttjas på bästa sätt ledde detta arbete till ett mångårigt partnerskap mellan oss och kunden. Vi är nu givna rådgivare och hjälper dagligen till på både strategisk och operationell nivå. Under den tid vi har arbetat tillsammans har många nyttoeffekter realiserats och i dagsläget hjälper vi bland annat till att skapa en molnplattform baserat på Dynamics 365 for Finance and Operations. Denna molnplattform ska vi steg för steg rulla ut i över 50 länder.

Urval av konsulter i projektet

Konsult

Martin Wattwil

martin.wattwil@accigo.se

Konsult

Emelie Öjersson

emelie.ojersson@accigo.se

Konsult

Patrik Alnefelt

patrik.alnefelt@accigo.se

Lösningsarkitekt

Gustav Sundblad

gustav.sundblad@accigo.se

Vill du vara med när vi gör nästa projekt? Besök vår karriärsida

Urval av plattformar vi jobbar med