Applikation för ärendehantering baserat på Power Platform

Lös dina affärsutmaningar med hjälp av Power Platform och integrera applikationen med Office 365 och Microsoft Teams

Ärendehantering

Affärsutmaningar

Accigo har fokus på Microsoft Power Platform och ser kraften i hur organisationer kan lösa sina affärsutmaningar på ett mycket kostnadseffektiva sätt tack vare Power Platform och dess verktyg.

En vanlig affärsutmaning hos organisationer är hantering av olika former av serviceärenden och som vanligtvis hanteras på ett ineffektivt sätt. Denna ineffektivitet risker att till stress samt en dålig servicegrad. En organisations stödjande funktioner hanterar vanligtvis mängder med ärenden, ofta via mail, där det skapas långa mailtrådar och det är svårt med överblick, delegering och spårbarhet.

För att underlätta vardagen för användarna har vi på Accigo och baserat på Microsoft Power Platform skapat ett enkelt verktyg som löser uppgiften på ett smidigt sätt. Syftet med applikationen är att minska stress och ledtider för att på sätt öka servicegraden.

Case Management Tool

Case Management Tool (CMT) är ett enkelt verktyg som på ett effektivt sätt löser de mest relevanta behoven när det gäller ärendehantering.

Applikation kan passa väl in i flera funktioner i en organisation, exempelvis inom ekonomifunktionen eller IT-supportens service desk.

Det enkla och överskådliga gränssnittet gör både lustfullt och effektivt för användarna att jobba i. Att undvika dubbelarbete uppskattas.

Den enkla och pedagogiska översikten ger användarna snabbt vägledning om antal ärenden, olika status på ärenden, vilka ärenden som behövs prioriteras, ärenden som har pausats eller behövts eskalerats för vidare undersökning.

Översikt – Alla ärenden

Att snabbt kunna filtrera och klassificera är en central funktion i applikationen och bidrar väsentligt till att underlätta det dagliga arbetet med ärendehanteringen. Användarna har möjlighet att via dessa funktioner få mer information om de specifika ärendena samt att det finns möjlighet till att delegera och undersöka saken vidare.

Uppdatera ärende

Detaljvyn för ett ärende.  Här kan användarna spara anteckningar eller uppdatera ärendets progress. Användarna har möjlighet att dela ärenden med andra för att underlätta problemlösningen.

E-posthantering

I applikationen har användarna möjlighet att på ett enkelt och strukturerat sätta kommunicera med de som behöver hjälp. Om ärendet behöver kompletteras med information eller om det är löst så går det enkelt via applikationens gränssnitt att kommunicera. All epost för ärendena samlas i applikationen vilket underlättar spårbarhet.

 

Tack vare det nya ärendehanteringssystemet kan vi på ekonomifunktionen på Meritmind lättare sortera mail och rikta fokus till de ärenden man själv är ansvarig över. Tidigare kunde det hända att hanteringen av ärenden dröjde eller dubbelarbetades, en risk vi har reducerat tack vare appen.

Den enkla och överskådliga översikten som visar alla kollegors ärenden har underlättat vårt dagliga jobb och som bitvis kan vara intensivt.

Jag är av uppfattningen att vi på ekonomi tycker att appen är rolig att jobba i. Jag märker att alla mina kollegor snabbt är inne och kategoriserar nya ärenden så fort de kommit in, och att alla är väldigt mottagliga till nytt lärande samt hitta nya effektivare arbetssätt med hjälp av digitala verktyg.

– Nina Dahlborg, Ekonomiassistent, Meritmind

 

Kontaktuppgifter

Vill du veta mer om ärendehantering med hjälp av Power Platform?

Kontakta Olle Kärnekull, kontaktperson för Applikation för ärendehantering baserat på Microsoft Power Platform

Olle Kärnekull

Olle Kärnekull

  • Affärsutvecklare