Molnsäkerhet skyddar din information

  • Skalbar lösning – betala bara för vad du använder
  • Smart och säker åtkomsthantering
  • Säker och snabb tjänst som alltid uppdateras
Konsulter sitter och pratar med varadra och User Adoption

Molntjänster är skalbara, säkra och snabba

Molnsäkerhet, cloud security eller det som även kallas cloud computing-säkerhet, handlar om att säkra information och tjänster som är lagrade i, och tillgängliga via, olika typer av molntjänster. Med molntjänster menas de tjänster som tillhandahålls online av en tredje part, till exempel lagring av data, programvaror och tjänster för att bearbeta data.

Trygghet i molnet

Skydda din data och dina tjänster

Syftet med molnsäkerhet är såklart att skydda den data och de tjänster som finns i molnet mot obehörig åtkomst, ändringar eller förstörelse. Det kan handla om saker som autentisering (bevis på att en användare är vem de säger att de är), kryptering (tekniker som gör data oläslig för obehöriga), åtkomstkontroll (tekniker som begränsar vilka användare som har tillgång till data) bland annat. Det gäller att säkerställa att endast de personer som har rättighet att använda molntjänsterna kan göra det på ett säkert sätt.

Skalbara tjänster

Fördelar med molntjänster

Molnet erbjuder skalbara tjänster till en fördelaktig kostnad, eftersom du bara betalar för det du använder och endast använder det du verkligen behöver. Det gör det enkelt att budgetera mer exakt för den molnlösning som uppfyller dina behov. När du anlitar någon av de större leverantörerna som till exempel Microsoft Azure eller Amazon Web Services får du en hög säkerhet och dessutom en snabb och uppdaterad tjänst på köpet. Kort och gott; en väldigt pålitlig tjänst.

Flexibla lösningar

Olika molntjänster

Olika typer av molnbaserade infrastrukturresurser ger företag den flexibilitet och skalbarhet de behöver för att uppfylla sina behov. Vanligtvis delas tjänsterna upp i tre delar;

SaaS

Software as a Service (mjukvara som tjänst)  är en modell för programvara som distribueras online. Istället för att köpa och installera programvara på din dator, använder du programvaran över nätet. Med SaaS-modellen kan användare från hela världen få tillgång till programvaran och använda den utan att behöva ladda ner eller installera den lokalt. Dessutom behöver inte användarna uppdatera programvaran eftersom uppdateringar sker automatiskt.

PaaS

Platform as a Service (plattform som tjänst) låter användare skapa, utveckla, leverera och sköta webbapplikationer utan att behöva installera, konfigurera och hantera programvaror på fysiska servrar. Då kan du skapa och leverera dina applikationer från ett enda ställe, vilket gör att du slipper att sköta de tekniska delarna av applikationsdriften.

IaaS

lnfrastructure as a Service (infrastruktur som tjänst) är en molntjänst som ger användare tillgång till datacenterinfrastruktur som virtuella servrar, lagring, nätverk och andra grundläggande IT-resurser. IaaS ger användare flexibilitet och skalbarhet.

Ledande molnleverantörer

Plattformar för molnbaserade tjänster

Microsoft Azure, Google Cloud och AWS (Amazon Web Services) är tre ledande leverantörer av molnbaserade plattformar som används av företag över hela världen. Alla tre erbjuder en mängd olika tjänster som hjälper organisationer att skala, leverera och hantera sina applikationer, data och arbetsbelastningar. Dessa tjänster spänner över allt från webbhotell och webbapplikationer till databaser och maskininlärningstjänster och erbjuder verktyg och tjänster som kan förbättra företagens prestanda och effektivitet.

Tips för bättre molnsäkerhet

Skydda din data

Det finns olika metoder att förhindra att data hamnar i orätta händer. Kryptering är ett av de viktigaste verktygen för att skydda data som överförs via molnet. Det skyddar data från att läsas av obehöriga användare och skyddar mot dataförlust eller manipulation. Se även till att ha ett välkonfigurerat säkerhetssystem, exempelvis Microsoft Defender for Cloud eller Azure Security Center, som skyddar mot att skadlig kod tar sig in.

Åtkomsthantering

Identitet är ett grundläggande säkerhetsverktyg och det är viktigt att förstå och skapa en konsekvent uppsättning av regler för att hantera rättigheter för åtkomst och data. Genom att använda multifaktor-autentisering ökar du säkerheten och gör det svårare för oönskade användare att komma åt viktig information. Se dessutom till att det finns en policy som säkerställer starka lösenord.

Molntjänsthantering

För att uppnå högsta möjliga säkerhet är det viktigt att implementera en redundanspolicy och använda molnsäkerhetsverktyg som exempelvis multifaktor-autentisering, nätverkssegregation, brandväggar, loggning och kryptering.

Säkerhetskopiering

Det är viktigt att ha en strategi för hur man hanterar sin data om den försvinner eller om det uppstår något fel. Skapa hållbara strategier för säkerhetskopiering och testa regelbundet.

Säkerställ efterlevnad

För att säkerställa att organisationen uppfyller de högt ställda regulatoriska och branschspecifika efterlevnadskraven kan man använda sig av säkerhetsleverantörer av molnapplikationer som stöd, exempelvis GDPR-efterlevnad.

SIEM (Security Information and Event Management)

Genom att använda avancerad hotintelligens och kontinuerlig övervakning, är det möjligt att upptäcka och hantera attacker på ett effektivt sätt. Den inbyggda redundansen och skalbarheten i sådana lösningar gör det möjligt för användare att skydda sig mot volymetriska, låga och långsamma attacker samt avancerade hot.

Värt att tänka på när du väljer molntjänstleverantör

När du ska börja leta efter en leverantör av molntjänster behöver du först och främst identifiera vad du behöver. När du har en tydlig bild av dina behov kan du börja jämföra leverantörers funktioner, priser och användarvänlighet.

Användarvänlighet

Att välja ett system som är användarvänligt är viktigt så att även de som inte har avancerad teknisk kunskap kan använda systemet på ett säkert sätt.

Prestanda

Kontrollera att det finns tillräckligt med prestanda för din verksamhet. Se såklart även till att det finns ordentliga säkerhetsfunktioner som skyddar mot läckor och hacking, och att det finns rutiner för att hantera och åtgärda eventuella problem.

Tjänsteerbjudande

Se till att leverantören du väljer erbjuder de tjänster du behöver, och fundera även över vilka tjänster du skulle kunna behöva i framtiden. Just skalbarhet är en viktig faktor, så att din molntjänst snabbt kan skalas upp när din verksamhet gör det.

Kundsupport

Undersök vilken kundsupport som erbjuds. Om det uppstår problem eller frågor kan en god service och bra rutiner för att lösa ärenden vara avgörande för verksamheten.

Professionell hjälp

Slutligen, om du är osäker, ta hjälp av en professionell konsult för att hitta den bästa lösningen för din verksamhet.

Sammanfattning

Molntjänster har revolutionerat hur människor hanterar och lagrar data. Tidigare krävdes dyra och komplicerade system och stor teknisk expertis med höga kostnader som följd. Med molntjänster är det lättare och mer kostnadseffektivt att hålla systemet igång. Det är inte längre nödvändigt att köpa och installera program- och maskinvara då det oftast ligger på leverantörens ansvar. Även säkerhets- och programvaruuppdateringar görs direkt av leverantören när de blir tillgängliga, vilket minskar säkerhetsriskerna avsevärt.

Kontakta oss

Vill du veta mer?

Du kanske vill veta var du ska börja, hur du blir bättre eller vad ert nästa steg är? Du är alltid välkommen att kontakta oss för att snacka vidare.

Niclas kan hjälpa dig vidare

Vill du ha en personlig kontakt direkt?

Kontakta Niclas om du vill veta mer om våra erbjudanden inom molnsäkerhet.