Håll IT-miljön i toppform med en proaktiv förvaltningsmodell

  • Support och förvaltning av system och miljöer från Microsoft
  • Beprövat ramverk för förvaltning
  • Optimering av licenser och prenumerationer från Microsoft
Accigo Trygghet & Progress

En proaktiv partner

En välfungerande IT-miljö är en förutsättning för att kunna ta tillvara på potentialen i en modern organisation. Det handlar om allt från enskilda datorer till komplexa molnbaserade ERP-system. Vi måste hela tiden fråga oss; fungerar allt här och nu? Vilka förändringar på horisonten behöver vi vara beredda på för att hela tiden stötta verksamheten på bästa sätt? Accigos förvaltningsmodell Trygghet & Progress ger förutsättningar för att möta organisationens och omvärldens förändrade behov. Tillsammans ser vi till att din IT-miljö skapar verksamhetsnytta idag och i framtiden!

VANLIGA UTMANINGAR

Behöver du hjälp med något av detta?

Här är några av de vanligaste utmaningarna vi stöter på.

Känner du igen dig? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Support och förvaltning av våra Microsoft-miljöer och system

Skapa en trygg och bra struktur för support och förvaltning av er IT-miljö och era system.

Rådgivning kring våra användarlicenser & prenumerationer 

Om du behöver beställa nya eller optimera befintliga licenser och prenumerationer från Microsoft.

Gå från reaktiv till proaktiv förvaltning 

En proaktiv förvaltning säkerställer att IT-miljön och systemen utvecklas i takt med verksamheten.

Skapa en bättre struktur för vår förvaltning 

Öka effektiviteten och få ut mer värde i er förvaltning med hjälp av Accigo och våra beprövade metoder och verktyg.

Vår metodik

Accigo Trygghet och Progress

På Accigo arbetar vi med vår kvalitetssäkrade modell för aktiv förvaltning: Accigo Trygghet & Progress. Med vår kompetens och erfarenhet får ni en trygg vardag och kan sträva efter att uppnå maximalt värde med er IT-investering. Det kan exempelvis handla om förvaltning och support för infrastruktur, affärssystem, säljstöd och integrationsplattform. Tillsammans sätter vi en struktur som passar er organisation och skapar förutsättningar för en proaktiv förvaltning som på bästa sätt stödjer och utvecklar verksamheten.

Årlig Progress-workshop

Säkerställer att IT-lösningen stödjer verksamhetens framtida inriktning och behov.

Regelbundna förvaltningsmöten

Följer upp incidenter och förbättringsförslag samt planera för kommande period.

Löpande support

Hantering av incidenter och frågor för att skapa trygghet och effektivitet för alla använder varje dag.

Accigos experter

Några av oss som arbetar med Accigo Trygghet & Progress

Emil Deilert

  • Support Specialist CRM

Lena Sörås

  • Support Specialist Finance
Din nya förvaltningspartner?

Kontakta vårt team för mer information

Du kanske vill veta var du ska börja, hur du blir bättre eller vad ert nästa steg är? Oavsett vad är du alltid välkommen att kontakta oss för att prata vidare.

Martin kan hjälpa dig vidare

Vill du ha en personlig kontakt direkt?

Martin är kontaktperson för Accigo Trygghet & Progress och hjälper dig gärna vidare. Dra iväg ett mail till honom så får du svar inom kort.