User Adoption

Kom igång med Copilot för Microsoft 365

 • Skapa en trygg och säker användning av Copilot
 • Beprövad metodik för att öka värdet hos medarbetarna
 • Säkerställ att din verksamhet är med i utvecklingen

Vi hjälper dig med teknisk förberedelse och implementation, så att nyttan av generativ AI når hela vägen ut i verksamheten.

På Accigo gör vi det enkelt att komma igång med Copilot, det smarta verktyget för generativ AI för Microsoft 365. Vi hjälper dig att implementera tekniken i din organisation på ett säkert sätt – och att skapa den förändring som krävs för att nyttan ska nå ut i verksamheten. ”Kom igång med Copilot” är lösningen för verksamheter som vill dra nytta av kraften med generativ AI, och som tycker att det är krångligt med regulatoriska krav och att engagera medarbetarna med ny kunskap. Vi hjälper dig från förberedelse till implementation och upscaling.

BLOGGINLÄGG

Smarta AI-verktyg kräver bättre informationssäkerhet

Våra tre steg för att komma igång med Copilot

Med generativ AI effektiviseras plattformar som redan är effektiva. Copilot tillför värde genom en kombination av smart teknik och möjlighet till större mänsklig kreativitet. Vi hjälper dig att komma igång: från teknisk genomlysning för att hitta dina quickwins och minimera risk, till implementering för att skapa trygghet och värde hela vägen ut i organisationen. Med Copilot på plats finns vi med som en strategisk partner för ständig utveckling och ökad konkurrenskraft.

Teknisk genomlysning

Vi hjälper din verksamhet att identifiera värdefulla quick wins redan innan Copilot är igång, för att säkerställa en tydlig process framåt med user cases och rätt prioriteringar.

I en teknisk genomlysning identifieras hur Copilot ska användas utan risk att bryta mot regulatoriska lagar eller interna policies. Vi hjälper dig att anpassa Copilot på de specifika regelverk som gäller i din bransch och de allmänna förordningar som du behöver förhålla dig till, t.ex. NIS 2-regelverket, DORA, och AI Act.

Med vår tekniska genomlysning hjälper vi dig med förberedelserna inför implementationen så att du riskminimerar din informationssäkerhet, och därefter skalning när allt är på plats.

User Adoption

Ny teknik ger mest värde när användarna vet hur den ska användas. När medarbetare känner sig trygga och har kunskap om hur generativ AI kan användas för att lösa arbetsuppgifter på snabbare sätt, eller kan interagera med AI för att bli mer kreativa, skapas möjlig effektivitetsvinst i medarbetarnas vardag.

Syftet med vår förändringsledning, som vi kallar User Adoption, är att medarbetarna i organisationen ska känna sig stärkta i att använda Copilot i det dagliga arbetet, med ökad användning av befintliga licenser och ökad kompetens att använda generativ AI som målsättning.

Ständig utveckling

När verksamheten kommit igång med Copilot finns vi på Accigo som en strategisk samarbetspartner. Den snabba utvecklingen av generativ AI ställer krav på enskilda medarbetare och verksamheten i stort. Genom att inkludera medarbetare från verksamheten och vara närvarande i organisationen säkerställer att kunskapen och engagemanget håller samma tempo som utvecklingen av Copilot.

coplit med microsoft 365

Därför ska du välja Accigo

Agilt arbetssätt

Med vårt agila arbetssätt kommer vi alltid att anpassa våra insatser till storleken på din organisation. Metodiken är skalbar både upp och ner, så att din affärsnytta sätts först.

Beprövad förändringsledning

Accigos filosofi är att teknik kommer till sin rätt när användarna har trygghet och kunskap att använda den. Vår förändringsledning baseras på professionalism och inspiration för att engagera medarbetare i teknisk utveckling.

Experter på Microsofts ekosystem

Vi är rätt partner för dig som vill jobba närmre Microsoft, eftersom vi är en heltäckande partner till Microsoft med expertkunskap om både tekniska plattformar och tillhörande processer.

VI PÅ ACCIGO

Några av våra experter

Christoffer Ring

Christoffer Ring

 • Projektledare Microsoft 365
Josefine Källros

Josefine Källroos

 • User Adoption Specialist Microsoft 365
Alice Lundberg

Alice Lundberg

 • User Adoption Specialist Microsoft 365

Sofia Skoghagen

 • User Adoption Lead
Josefine Hasselqvist Haglund

Josefin Hasselqvist Haglund

 • User Adoption Specialist Microsoft 365
Lisa Lindvall

Lisa Lindvall

 • Senior User Adoption Lead Microsoft 365
Birgitta Ekman Lissgärde

Birgitta Ekman Lissgärde

 • Senior Projektledare Microsoft 365

Amelia Bågevik Gray

 • User Adoption Specialist

Tove Rudöfors

 • User Adoption Specialist
Boka möte

Startklar för Copilot? Få koll på ditt nuläge!

Planera bästa vägen framåt genom att förstå var du är. Första steget för att komma igång med Copilot är ett 45 minuters kostnadsfritt samtal med Copilotrådgivare från Accigo för att identifiera din verksamhets nuläge.

Vad behövs för att komma igång med Copilot?

Samtalet med Accigo ger dig en övergripande förståelse om vad din verksamhet behöver ha på plats inför Copilot, och insikt om nästa steg för att komma igång. Till exempel anpassning utifrån regelverk, förståelse om Copilots påverkan på verksamhetens informationssäkerhet, inställningar och rättigheter för att upprätthålla effektiv riskminimering samt processer, user cases och quick wins för att skapa maximalt värde av generativ AI.

Mötet sker digitalt och är 45 minuter.

Kontakta oss direkt

Vill du veta mer om vad vi kan göra för dig?

Skicka ett mail till Christoffer Ring. Han kommer kunna svara på din frågor.