User Adoption

Få med dig användarna på digitaliseringsresan

  • Skapa förståelse
  • Ta små steg ofta
  • Bygg en stark digital kultur
Samtal om User Adoption

För att lyckas med digitaliseringen krävs det mer än ny teknik. Det krävs att ni förändrar sättet ni arbetar på och hur ni tar till er nya arbetsverktyg. Vi vet att förändring är jobbigt, men det är därför vi finns. För att hjälpa er med det. Visste du att endast 34% av dina medarbetare kommer ta till sig den nya tekniken du implementerar i företaget? Resterande 66% kommer antingen att tveka eller helt enkelt strunta i det och köra på i gamla hjulspår.

Det viktigaste för din affär är hur medarbetarna
väljer att använda den nya tekniken.

Konsulter som arbetar

Hur fungerar det?

Att arbeta med User Adoption handlar många gånger om att identifiera var ni vill, var ni står och vilka aktiviteter som kan ta er dit. Några av de viktigaste byggstenarna i denna typen av arbete är att få med ledningen på tåget och att hela tiden arbeta värdedrivet och agilt. Genom att genomföra små, lyckade, förändringar ofta skapar ni ett positivt momentum internt.

Nuläge

Det är lätt att springa iväg och sikta mot målbilden. Det är dock viktigt att stanna upp och definiera nuläget. Var står vi idag och hur långt har vi till målbilden?

Målbild

Det är viktigt att ha en tydlig målbild för att kunna jobba fokuserat och i rätt riktning. Oavsett nivå och ambition är målbilden en avgörande pusselbit för att säkerställa en lyckad digitaliseringsresa med användaren i fokus.

Roadmap

I större projekt kan det vara lätt att tappa fokus. Därför delar vi upp det i mindre delar och definiera en roadmap med aktiviteter. Alla dessa aktiviteter leder oss mot målbilden.

Rekommenderad guide:  Så här skapar ni en digital kultur  Här är de 5 viktigaste delarna för att lyckas med er digitalisering Hämta guiden
Kontakt

Kom igång med en workshop

Är du nyfiken på User Adoption? Isåfall kan en inledande workshop vara en bra idé för att få bättre grepp om vad ni är i behov av.

  • Vill ni skapa en digital kultur internt?
  • Är det dags att förändra sättet ni jobbar på?
  • Letar ni efter en bra implementeringsprocess?
Kontaktperson

Kontakta Lisa om du vill veta mer om User Adoption