För dig som behöver en specialanpassad lösning eller integration

  • Räcker inte standardsystemen till?
  • Behöver ni skapa integrationer mellan era system?
  • Har ni en system-idé som behöver realiseras?
CD&I

Låt inte standardiserade system stoppa dig

Det finns många standardiserade system idag som löser de flesta utmaningarna. Digital whiteboard? There is an app for that. Integrerad tidsrapportering och fakturering? Japp, det finns också. Men ibland dyker det upp situationer (läs problem) där det inte finns en färdig systemlösning eller en enkel integration. I sådana situationer finns det två alternativ; Anpassa situationen efter ett standardiserat system eller ta saken i egna händer och utveckla det som behöver utvecklas. Du kanske förstår vad vi rekommenderar.

Därför Accigo

Din affär är viktig för oss

Vi lär oss din verksamhet

En riktigt bra lösning kräver verksamhetsförståelse. Därför ser vi alltid till att förstå hur din verksamhet fungerar. Allt för att kunna maximera affärsnyttan.

Vi utmanar

När vi har koll på din verksamhet kan vi även utmana kravställningar och uppdragsbeskrivningar. Vi gör det för att hjälpa dig att bygga en starkare affär.

Vi delar med oss av kunskapen

Vi ser till att ni lär er det vi gör. På så vis har ni bättre kontroll över era egna resurser. Vi ser dessutom till att alla konsulter som vi adderar till arbetsgruppen har full koll på er.

Rätt kompetens för ditt projekt

Inom Custom Development & Integration har vi projektledare, verksamhetsarkitekter, lösningsarkitekter och utvecklare som alla agerar rådgivare utifrån egna erfarenheter och kunskaper. På Accigo strävar vi alltid efter att våra kunders investeringar ska bidra till maximal affärsnytta, oavsett vilken roll vi har. Det kan exempelvis handla om att utmana våra kunder att förenkla/förändra processer till att ta rätt beslut gällande investeringar i olika IT-lösningars kravställning. Att helt enkelt våga ta ett extra steg åt rätt håll i digitaliseringen. Alla som jobbar på Accigo är nämligen målinriktade entreprenörsjälar med lusten och förmågan att utveckla goda idéer till goda affärer.

Utvecklare

Våra utvecklare är så kallade fullstack-utvecklare. Det innebär att de både har kunskapen att utveckla logiken bakom funktioner, och den visuella delen som slutanvändarna tar del av. Vi utvecklar på modern teknik lika väl som att förnya de lösningar som redan finns.

Lösningsarkitekter

När en ny lösning/system ska kravställas, och senare utvecklas, säkerställer vi att ni får den absolut bästa hjälpen genom våra lösningsarkitekter som har rätt kunskap och erfarenhet. Lösningsarkitekten har alltid en ledande roll i kravanalys, planering och lösningsdesign för att säkerställa att det vi utvecklar tekniskt går samman med den IT-miljö som redan finns. Målet är kostnadseffektiva lösningar både vid leverans och när när systemet sedan ska förvaltas över tid.

Integrationsspecialister

I nästan alla projekt är det någon typ av integration som behöver göras. Men det är även vanligt att våra kunder behöver stöd i att gå från äldre integrationsplattformar till moderna molnbaserade plattformar. Våra integrationsspecialister hjälper till med allt från planering, kravställning till genomförande av integrationsprojekt. Målet är att det ska bli så hållbart, kostnadseffektivt och förvaltningsbar som möjligt.

Verksamhetsarkitekter

Det är inte ovanligt att IT-arkitektur och strategi blir utdaterad och komplex med tiden. Detta gör att man behöver se över helheten för att förenkla och kostandseffektivisera sin IT-arkitektur/strategi. Med den långa erfarenhet vi har ser vi till att rådge, planera och exekvera stora som små digitaliseringsprojekt med målet att förbättra helheten.

Projekt- och workshop-ledare

Det är inte bara kundens projektledare som behövs i ett utvecklingsprojekt. Det behövs även en projektledare med vana att leda just utveckling, och som har koll på den aktivitet och kommunikation som sker mellan oss på Accigo och kund. Förutom att leda projekt behöver även projektledaren ha kunskap att leda kravanalysarbetet och workshops. Det för att få full insikt i allt från krav, lösning och kommunikation. Det ger en större förståelse för det slutgiltiga målet, som i sin tur gör att projektledaren kan leda både kund och konsulter i arbetet med att leverera projektet på rätt tid till avtalad investering.

Case: Brandskyddsföreningen

Smidigare rapportering med ett specialanpassat system

Från att samla in data manuellt på olycksplatsen och bygga komplexa rapporter via en rad olika system kan idag restvärdeledaren skapa rapporten direkt på olycksplatsen och fokusera på sin viktiga uppgift istället för att lägga värdefull tid på onödigt komplex administration. En smidig, automatiserad och självklar utveckling av en viktig arbetsprocess!

Medarbetare

Träffa några ur teamet

Fredrik Bondeson

  • Leading Delivery Advisor
ACCIGOS LEVERANSMODELL

Tryggt och flexibelt för dig

För att både du och vi ska ha full koll har vi utvecklat en detaljerad leveransmodell. Modellen gör det bland annat enkelt att addera eller dra ifrån kompetens under projektets gång. En annan fördel är att tiden till lansering kortas genom att definiera och ge användarna tillgång till en avskalad version (en så kallad MVP), för att senare arbeta vidare mot de långsiktiga digitaliseringsmålen steg för steg. Accigos leveransmodell baseras på agilt arbetssätt utifrån Scrum och SAFe.

Kontakta oss

Kom igång med ditt projekt direkt

Om du vill komma igång med specialanpassade system eller integrationer kan du kontakta oss så hjälper vi dig vidare.

Har exempelvis dessa utmaningar passar vi perfekt för varandra:

  • Om inte standardsystemen räcker till
  • När ni behöver skapa integrationer mellan era system
  • I de fall du har en system-idé som behöver realiseras
Kontakta teamet direkt

Vill du ha en personlig kontakt direkt?