Arkivering av Microsoft Dynamics AX 2009

Utmaningen

Vår kund, en svensk förlagskoncern, skulle avveckla den dagliga användningen av Microsoft Dynamics AX 2009 för att istället gå över till Dynamics 365. Dynamics 365 är en molnbaserad affärsapplikationsplattform som består av CRM och ERP, men även produktivitetsapplikationer och verktyg inom artificiell intelligens som hjälper dig att driva företag och få bättre resultat.

Vår utmaning var att arkivera AX 2009 i Azure som är Microsofts molnplattform och att på så sätt sänka kostnaderna för systemet, medan kunden kan ha fortsatt tillgång till det gamla systemet.

Lösningen

Vi arkiverade Dynamics AX 2009 med hjälp av Azure Migrate, en central plats med verktyg för att kunna identifiera, utvärdera och migrera arbetsbelastningar till Azure, Microsofts molnplattform.  Kostnadsbesparingarna som gjordes tilläts av modellen ”Pay as you go”, som betyder att du endast betalar för det du använder.

För er som är insatta i tekniken kommer en lite mer avancerad förklaring här. Två Dynamics AX 2009 servrar (en SQL server och en Dynamics AX 2009 Application Object Server) migrerades till kundens Azure prenumeration. Efter migreringen konfigurerades säkerhetskopiering på servrarna och en SQL licens aktiverades enligt ”Pay as you go” modellen.

Resultatet

Nu kan vår kund ha fortsatt tillgång till deras gamla system men med minskade kostnader, eftersom miljön bara är igång vid de tillfällen den behövs. När miljön är avstängd genereras bara kostnad för lagring då både Windows licenser och SQL licenser går att betala genom modellen ”Pay as you go”, dvs. att du endast betalar för det som används. Eftersom servrarna nu finns i molnplattformen Azure, undviker kunden återkommande kostnader för infrastruktur från lokala resurser.

Kontakt

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer om detta case och hur vi kan hjälpa er med digitaliseringen.

Kontaktperson

Har du fler frågor?