GDPR-efterlevnad på ett av Nordens största elhandelsbolag

Nordiskt elhandelsbolag

Utmaningen

I och med den nya dataskyddsförordningen behövde vår kund, ett av nordens största elhandelsbolag, kartlägga allt från processer till teknik för att säkerställa att hela bolaget följde förordningen när den trädde i kraft. Vår utmaning var att tillsammans med kunden projektleda detta på ett sådant sätt att projektet inte blev en flaskhals för andra aktiviteter utan att den största delen av den dagliga verksamheten flöt på utan avbrott.

Lösningen

Eftersom att projektet krävde deltagare med stark kompetens både från affärs- och IT-sidan drevs projektet agilt. Arbetet med GDPR ställer höga krav på förståelse mellan affären och tekniken och att hitta synergier där arbetet kan göra nytta för båda delarna. Stora delar i detta arbete handlar om kartläggning och utveckling av interna processer, teknisk implementation av lösningar som datamodell för hantering av persondata men också design kring hur man informerar kunden på bästa sätt och skapar den bästa kundupplevelsen. På lång sikt handlar GDPR också om ett nytt synsätt och ett förändrat arbetssätt där den personliga integriteten i dagens digitala värld ligger i fokus. Detta kräver utbildning för att skapa insikter och förståelse på bred front som genomsyrar hela organisationen.

Resultatet

Med hundra tusentals kunder och många anställda enbart i Sverige fanns det mycket att ta hänsyn till men vi lyckades genomföra de nödvändiga förändringarna i tid och vår kund är redo för att hantera persondata i enlighet med GDPR. Arbetet fortsätter med nya arbetssätt och utbildningar i ett långsiktigt förändringsarbete för att skapa så stor affärsnytta som möjligt.

Affärsområdesansvarig
Digital Lead

Maria Lennman

maria.lennman@accigo.se 070 757 53 05
Urval av konsulter i projektet

Projektledare

Vitali Ivan

vitali.ivan@accigo.se

Projektledare

Marcus Lövenstad

marcus.lovenstad@accigo.se

Projektledare

Linda Lückner

linda.luckner@accigo.se

Vill du vara med när vi gör nästa projekt? Besök vår karriärsida

Urval av plattformar vi jobbar med