Bättre koll på datan med nya system

Accigo

Utmaningen

Med gamla system som sällan pratar med varandra har Norrenergi sina händer bakbundna när det kommer till att nyttja data för att effektivisera verksamheten och förbättra kundservicen. Utöver det är driftkostnaderna för nuvarande system onödigt höga och framtidssäkringen låg. Vårt uppdrag är att ändra på det.

  • BizTalk
  • Data-Driven Transformation
  • Datalager
  • Datawarehouse
  • SQL Server
  • SSIS
  • SSRS
  • Systemintegration

Lösningen

Med en integrationsplattform baserad på Biztalk Server lyckades vi visualisera datan och göra den tillgänglig på ett sätt som inte var möjligt förut. Med hjälp av nya datalager kunde vi skapa en smidig övervakning för att effektivisera energianläggningarna. Plattformen är framtidssäkrad och Norrenergi har möjligheter att byta ut delar av sina system utan att andra integrationer påverkas.

Resultatet

Systemförvaltningen har blivit enklare och mer flexibelt där framförallt underhållet har blivit mycket effektivare. Användarna har fått tillgång till kontrollpaneler som alltid är uppdaterade med aktuell data för att lättare kunna hjälpa kunderna och övervaka energianläggningarna.

Kontakt

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer om detta case och hur vi kan hjälpa er med digitaliseringen.

Kontaktperson

Har du fler frågor?