Norsk Lastbærer Pool (NLP)

Norsk Lastbærer Pool (NLP) levererar en kostnadseffektiv helhetslösning för retur- och flergångsförpackningar till den norska dagligvarubranschen. I samarbete med Accigo har NLP utvecklat en digitaliseringsplattform som gör NLP till ett av Norges mest digitaliserade företag. Sedan starten har digitaliseringen bidragit till att minska kostnader, minska tid och minska miljöpåverkan från livsmedelsdistribution på ett sätt som väcker internationell uppmärksamhet.

Vi på Accigo är stolta över att leverera en komplett uppsättning tjänster, från rådgivning och produktion till förvaltning av NLP:s digitala plattform.