Ny lösning för projekt- och säljstöd

Accigo

Utmaningen

Vår kund, en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder, hade börjat undersöka möjligheten att implementera en ny lösning för projekt- och säljstöd i kombination eftermarknadshantering för den nordiska marknaden. Detta utifrån utmaningen att det i dagsläget saknades en samlad bild av kunden i ett samlat system.

  • Applikationsutveckling
  • Azure
  • BizTalk
  • Bostadsutveckling
  • Dynamics 365 Customer Engagement
  • Fastighet
  • Förvaltning
  • Projektledning
  • Scrum
  • SharePoint

Lösningen

Tillsammans med en arbetsgrupp från kunden projektledde och skapade vi ett koncerngemensamt CRM-system baserat på Dynamics 365 Customer Engagement. Systemet ger en bättre hantering av kunder och intressenter, möjlighet att skapa en samlad bild och effektivare försäljningsadministration. Vi skapade integrationer mot SharePoint med BizTalk som integrationsmotor och hela systemet är strukturerat på ett sätt som tillåter framtida förändringar.

Resultatet

Nu kan vår kund, över hela norden, snabbt och enkelt hantera försäljningen av bostäder (från projektstart till försäljning mot sina slutkunder), hantera betalningar och enkelt skriva ut avtal och avier. Eftersom att systemet har en stark integrationsmotor finns det kopplingar mot både externa och interna webbar, det går även utmärkt att hantera medlemmar, avisering och digital kommunikation.

Kontakt

Vill du veta mer?

Kontakt oss så berättar vi mer om detta case och hur vi kan hjälpa dig med digitalisering!

Kontaktperson

Har du fler frågor?